El 2 i el 5 d’octubre, el CEESC va reconèixer els i les estudiants amb els expedients acadèmics i Treballs de Final de Grau amb millor puntuació del curs 2022/23. Des de fa ja nou anys l’acte del Celebrem i construïm professió és un dels esdeveniments més emotius de l’any per al Col·legi i també per a la professió. Els i les estudiants van acompanyats de familiars i amics i, conjuntament, amb professionals de la Junta de Govern del CEESC i de les universitats, se’ls escolta amb molta atenció i interès. Són el present i el futur de la professió i hi tenen molt a dir... i a fer.

Com cada any, en el marc de les activitats del Dia Internacional de l'Educació Social, la cita es convoca gràcies a la col·laboració del CEESC amb totes les universitats catalanes. Enguany, a Lleida es va celebrar, el dilluns 2 d’octubre, a la Universitat de Lleida, dins de la V Jornada del Dia Internacional de l’Educació Social. Diàlegs entre generacions.

El Celebrem i construïm professió continua amb el seu esperit inicial: conèixer, reconèixer i donar veu a l’alumnat amb millor expedient acadèmic i també a l’alumnat amb els Treballs de Fi de Grau d’Educació Social amb la nota més alta de Catalunya del curs anterior. Seguint quasi fidelment el guió de les darreres edicions, cada estudiant va tenir uns deu minuts per presentar-nos el contingut del seu TFG i, en el cas de tenir millor expedient, per respondre una qüestió a l'entorn del contingut de rerefons en les activitats del #DiaES, que aquest any girava al voltant de com ens agradaria que fos el CEESC, la nostra organització professional.

 

Llistat d’alumnes premiats

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

UNIVERSITAT RAMON LLULL - PERE TARRÉS

 • Millor expedient: Ona Palahi
 • Millor TFG: Marta Casanovas. Taller de formació de monitors i monitores de lleure: fills i filles dels núvols.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

 • Millor TFG: Marc Candela Parrilla. Projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en jove.
 • Millor TFG: Georgina Llauradó Morales. Projecte professional i de vida de les mares que tenen fills i filles amb necessitats especials a Catalunya.
 • Millor TFG: Agustina Martínez Vivot Hardoy. Disseny del procés d'avaluació per mesurar l'impacte dels itineraris sociolaborals a la vida de les persones treballadores de l'E.I. Es im-perfect.

UNIVERSITAT DE BARCELONA (curs 2021/22)

 • Millor expedient: Judit Garriga Irurtia
 • Millor TFG: Ana Fernández García. Pétalos perdidos.
 • Millor TFG: Paula López Muñoz. Bika vol dir àvia.
 • Millor TFG: Desirée Lopez Egler. Refe + Entre = Un recurso de relatos digitales personales de jóvenes extutelados/as resilientes.
 • Millor TFG: Laura González Guardia
 • Millor TFG: Laia Jimenez Llimona. KUMAALA un viatge al laberint de les emocions.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

 • Millor expedient i millor TFG: Ginés Puente Pérez. La no neutralidad en la Educación Social: posicionamiento de las universidades públicas catalanas sobre la violencia de género.

UNIVERSITAT DE GIRONA

 • Millor expedient: Núria Casadesús
 • Millor TFG: Aina Bonet Molas. Violència sexual i consum de substàncies tòxiques en estudiants del grau d'Educació Social de la Universitat de Girona.

UNIVERSITAT DE LLEIDA

 • Millor expedient: Mireia Colias Busto
 • Millor TFG: Isabel Delgado Firmiano
 • Millor TFG: Alba Mullol Masip

UNIVERSITAT DE VIC

 • Millor expedient i millor TFG: Mainés Esteve Vizcarra. Quina Guerra? La memòria pública a través de la creació artística vinculada a l'educació. Procés d'aproximació a la història de l'hospital Sueco-Noruego d'Alcoi.

A la meva perspectiva, m’agradaria que el meu col·legi professional fos un far d'innovació i solidaritat al camp de l'Educació Social.

En aquest, es brindaria una formació contínua excel·lent. Considero que s’ha de garantir que tots els membres tinguin accés a una formació contínua de qualitat. Això inclou el desenvolupament de programes de capacitació actualitzats que abordin les darreres tendències, investigacions i enfocaments avançats en Educació Social.

L’ètica es consideraria un pilar fonamental. Des de la meva perspectiva, el Col·legi ha de ser un bastió dels valors ètics a la pràctica de l'Educació Social. Això implica la promulgació d’un codi d’ètica sòlid que orienti el comportament dels membres i promogui la justícia social, la igualtat i el respecte per la diversitat.

Així mateix, es facilitaria suport professional i es fomentaria el sentiment de comunitat. S’hauria de crear un espai de suport on els educadors socials poguessin compartir les seves experiències, els seus coneixements i els seus recursos. Opino que això es pot aconseguir a través de la formació de xarxes de col·laboració, grups de treball i plataformes en línia que fomentin l’intercanvi d’idees i millors pràctiques.

Un altre element a destacar, seria el fet que el col·legi professional hauria de tenir un paper actiu en la promoció de l'Educació Social i en la defensa de la seva importància a la societat. Això implicaria col·laborar amb altres institucions, liderar campanyes de sensibilització i advocar per polítiques que millorin les condicions laborals dels educadors socials. Com també, un paper actiu en l’impuls de la recerca en Educació Social. Això implicaria donar suport a projectes de recerca innovadors, facilitar la difusió de recerques rellevants i fomentar la col·laboració entre acadèmics i professionals.

El col·legi professional hauria de dur a terme una aproximació efectiva als estudiants d’Educació Social. Fomentant el compromís i establint una connexió sòlida des de l’inici de la formació d’aquests, amb l’objectiu d’aconseguir que la transició a la vida professional sigui més estable i amena, que es formi una identitat professional sòlida i que s’obtingui retroalimentació fresca i valuosa que permeti enriquir la professió.

En darrer lloc, hi hauria dos elements que també prendrien rellevància. Per una banda, que el Col·legi fos un espai on cada membre tingués l'oportunitat de contribuir activament a les decisions importants. Garantint, per tant, que les polítiques i accions del Col·legi reflectissin les necessitats i els desitjos de la comunitat d'educadors socials. Per altra banda, el CEESC en si hauria de promocionar la diversitat i la inclusió dins la professió a través de la implementació de polítiques inclusives i la prestació de suport als educadors socials de totes les procedències i realitats.

En resum, la meva visió del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) és que sigui una organització que inspiri els seus membres a assolir l'excel·lència, promogui l'ètica i els valors a la pràctica professional i treballi incansablement per avançar a l’Educació Social com a disciplina fonamental per al benestar de la societat, com ja s’ha fet fins ara.

Ona Palahi

 

Aquesta és una activitat en col·laboració amb totes les universitats catalanes. El CEESC premia tots els estudiants amb un any de col·legiació gratuïta.