Des del desembre de 2023 fins al juny de 2024 el CEESC ofereix set cursos Conforcat subvencionats al 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Els cursos estan destinats a professionals de l’acció social que estiguin actius en el mercat de treball (ocupats o en recerca d’ocupació-aturat). Cada curs té una durada de 30 hores i s’engloba dins de tres àrees prioritàries de l’acció social que tracten necessitats actuals des de perspectives diverses.

Els objectius principals dels cursos són: afavorir una formació professional basada en el coneixement, i mantenir la seva capacitació pel que fa als canvis dels processos productius, i també -en el nostre cas- pel que fa a les característiques de la població, i el teixit i les problemàtiques socials.

Els cursos estan subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i avalats per diferents organismes estatals i europeus.

Les persones que compleixin els requisits d’assistència i que superin el test d’avaluació, rebran un certificat d’aprofitament. Si només es compleix l’assistència però no se supera el test, es rebrà un certificat acreditatiu d'haver participat en l'acció formativa.

Les places són limitades i es cobriran per ordre de preinscripció i un cop la persona hagi presentat tota la documentació requerida (document de dades personals, document de compromís d’assistència, acreditació de situació laboral).

Pel que fa als requisits, com ja hem esmentat, cal ser professional de l’acció social i mostrar un compromís per assistir, com a mínim, al 80% de les hores formatives. Les col·legiades i els col·legiats del CEESC tindran prioritat en l’assignació de plaça.


LLISTAT DE CURSOS 2023-2024

Les inscripcions als cursos s’aniran obrint a mesura que tinguem tota la informació pel que fa als aspectes organitzatius.

Desembre-Març 2024
COORDINACIÓ D’EQUIPS I L’ECONOMIA SOCIAL

Coordinació d’equips en els centres d’Educació Social: eines per al seu desenvolupament

La gestió de les persones és un dels talons d’Aquil·les de la direcció dels centres socioeducatius. Coordinar un equip de treball és una tasca complexa i l'èxit d'un projecte depèn d'un equip eficient i integrat. Aquest és un curs complet que es cuida de tot l’encàrrec tècnic que cada membre directiu té en el seu centre, tenint en compte la prevenció dels riscos psicosocials associats a la funció directiva.

A càrrec de Barcelona Espai de Supervisió.

>>INSCRIPCIONS TANCADES

L’Economia Social a l’Acció Social

La missió que l’Economia Social ha desenvolupat des de fa molts anys ha estat identificar necessitats socials no satisfetes des de les administracions públiques i donar solucions a través de la construcció solidària. Els professionals de l’acció social haurien de ser uns dels principals agents que abanderin aquestes iniciatives i, a dia d’avui, pocs professionals s’enfoquen cap aquest sentit. Aquest curs és l’ideal per introduir-s’hi i per poder engegar una iniciativa des de l’Economia Social.

A càrrec de Fundació Tecnocampus Mataró.

>>INSCRIPCIONS TANCADES


Febrer-Juny 2024
ACTUALITZAR LES COMPETÈNCIES DEL TREBALL AMB ADOLESCENTS I JOVES

Com treballar la participació juvenil i l’empoderament juvenil en projectes, centres i recursos juvenils

El context actual, caracteritzat en part per les xarxes socials, facilita la participació social, tot i que cada vegada s’observa més que aquesta participació tendeix a ser més individual, puntual i efímera. Experiències de diversos projectes educatius participatius mostren la capacitat de treballar competències personals i habilitats socials dels adolescents i joves que hi participen. En aquest curs aprendrem o millorarem com treballar la participació dels joves i el seu empoderament en projectes, centres i recursos juvenils.

>>INSCRIPCIONS TANCADES

El caminar com a eina per a l’acció socioeducativa amb adolescents i joves

L’adolescència i la joventut estan caracteritzades per la presa de decisions que, de vegades, poden marcar l’itinerari vital o el projecte de vida. Aquestes decisions estan condicionades per les pròpies expectatives, certeses i inseguretats, i, també, per influències externes. Caminar contempla el camí que s’està fent i el camí que encara hi ha per fer. En aquest curs comprovarem com el caminar esdevé una valuosa metodologia per a l’acompanyament socioeducatiu a adolescents i joves.

>>INSCRIPCIONS TANCADES

Intervenció amb les violències que afecten els joves

La violència entre les persones joves va més enllà de l’agressivitat física o l’agressivitat verbal, sinó que engloba un ventall de conductes que sovint queden amagades i que no identifiquem com a violentes. L’agressivitat és constitutiva de la naturalesa humana i, a més, és una força vital que ens fa moure i adaptar-nos al nostre entorn. Com ho tractem, com hi intervenim? Aquest és un curs complet que aporta pistes, eines i arguments per tractar i acompanyar joves que pateixen o es relacionen amb violències de diferents tipus.

>>INSCRIPCIONS TANCADES


Març-Juny 2024
PROJECCIÓ I AUGMENT DE COMPETÈNCIES EN DOS ÀMBITS D'ESPECIALITZACIÓ: EL TREBALL A CENTRES PENITENCIARIS I LA MEDIACIÓ

La mediació per principis

La metodologia emprada en la mediació es mostra com a efectiva a l’hora d’estimular la convivència en les relacions socials. I gaudeix de nous complements que caldrà identificar, valorar i incorporar en les nostres dinàmiques habituals d’intervenció. Des de fa anys existeixen ja un bon número d’educadores i educadors socials que exerceixen de mediadores i mediadors. Aquest curs és una posada a punt a la metodologia i a la professió en la mediació. Des d’aprendre els principis reguladors de l'acció mediadora a entendre la lògica interna de funcionament de les persones en conflicte.

>>INSCRIPCIONS TANCADES

El paper del professional de l’educació social a presons

L’educació social s’ha anat consolidant com a àmbit educatiu d’intervenció als centres penitenciaris i s’ha constituït en una resposta important a les necessitats educatives que es presenten en aquest medi. Però sovint, les educadores i els educadors socials que decideixen optar a treballar en la institució penitenciària coneixen ben poc del funcionament i les característiques d’aquests centres, ni del treball ni la funció real de la professió.

>>INSCRIPCIONS OBERTES -> Més informació i inscripcions