Des del CEESC, entenem com una responsabilitat la vetlla per la formació continuada i actualitzada dels professionals de l’educació social; el Col·legi ofereix un catàleg de formació pròpia i, fonamentalment, d’acord amb multiplicitat d’altres agents, per donar resposta a les demandes i necessitats de les educadores i els educadors socials. Tanmateix, es generen vincles entre el món universitari i el professional per promoure col·laboracions mútues.

Descripció / Característiques del lloc de treball

Funcions:

Integrant-se en el conjunt de l’equip tècnic per donar continuïtat a la dinàmica de treball establerta:

 • Diagnosi de l’estratègia formativa de l’entitat, definició de necessitats i gestió de la seva implementació, oferint una formació de qualitat arreu del territori català.
 • Vetlla pels criteris de qualitat i les línies metodològiques de formació del CEESC.
 • Proactivitat en la proposta de metodologies formatives adients per als diversos àmbits del col·legi, així com en la recerca d’agents amb els qui fer-ho.
 • Gestió de cursos, altes i baixes d’alumnes, seguiment de professors, elaboració de manuals de formació, preparació de material...
 • Oferiment d’espais de trobada, debat, investigació, generació de discurs... a educadores i educadors socials, prioritzant-los com a formadors i fent convocatòria i selecció per a la borsa de formadors.
 • Presentació del CEESC i el món professional als estudiants d’Educació Social al llarg de tot el recorregut formatiu.
 • Disseny i execució, conjuntament amb les Universitats, de programes de formació especialitzada.
 • Acompanyament i promoció de col·lectius professionals dins el marc de l’educació social.
 • Vetlla per la metodologia participativa en el conjunt de la dinàmica de l’entitat.
 • Redacció de propostes i d’informes de seguiment de les activitats desenvolupades.
 • Coordinació amb la resta de membres de l’equip tècnic i de la Junta de Govern de l’entitat, vetlla per la transversalitat de la formació en el conjunt de la dinàmica de l’entitat i resolució d’incidències.
 • Participació proactiva en el conjunt de projectes i activitats segons l’agenda del Col·legi.
 • Recerca i gestió de sol·licituds en convocatòries que puguin ser d’interès del Col·legi.
 • Altres tasques de responsabilitat dins de l'àrea tècnica de l'entitat.

 

Perfil / Requisits

Formació indispensable

Formació inicial

 • Grau, diplomatura o  llicenciatura en estudis de Ciències Socials o altres estudis universitaris especialitzats en formació.
 • Nivell C1 de català (Imprescindible).
 • Castellà nivell alt parlat i escrit.
 • Amplis coneixements i domini de l'entorn Office (es valorarà ACTIC o Competic).
 • Coneixements en l'ús de TICs i en gestió de comunitats virtuals i xarxes socials.

Es valorarà

 • Coneixement de la realitat del món professional de l’educació social.
 • Coneixements d’idiomes.
 • Experiència prèvia demostrable en gestió de formació en l’àmbit social.
 • Coneixements de la gestió de la formació bonificada.
 • Coneixements del desenvolupament de formació a distància.


Habilitats i qualitats

 • Persona amb iniciativa, dinàmica i responsable.
 • Capacitat elevada de coordinació i iniciativa pròpia.
 • Persona polivalent, ordenada, sistemàtica i responsable.
 • Capacitat de planificació estratègica i gestió per objectius.
 • Empatia i capacitat per al treball en equip.


Altres mèrits que es valoraran especialment i que, en igualtat de condicions, prioritzaran els candidats i les candidates que els aportin

 • Titulació acadèmica universitària en Educació Social o habilitació professional per a l’exercici professional d’educadora o educador social.
 • Experiència professional en l’àmbit de la gestió d’organitzacions de caràcter social o no lucratiu, i especialment en formació en l’àmbit del sector social.

 

Condicions laborals

 • Contracte de tècnic/a d’acord amb l’escala de retribucions pròpia del CEESC.
 • 20 hores setmanals. De dilluns a divendres.
 • Contracte temporal de 6 mesos per necessitats puntuals del servei.
 • Contracte de tècnic mig d’acord amb l’escala de retribucions pròpia del CEESC (17.115 € bruts anuals).
 • Lloc de treball: Barcelona i, eventualment, altres llocs segons activitats.
 • Incorporació: immediata

 

Procés de selecció

Selecció de currículums i possible entrevista i/o prova escrita. 

Interessats/ades enviar currículum professional i carta de presentació, indicant referència “TFormació”a subdireccio[arrova]ceesc.cat
El termini de presentació finalitza el 22 de desembre de 2023.
Es respondrà a totes les persones interessades.

 

>Descarrega't l'Oferta (PDF)