Per tal de donar-te baixa de Quaderns, omple aquest formulari entre l'1 de gener i el 28 de febrer i et retornarem l'import que ja hagis pagat i et donarem de baixa dels Quaderns de l'any en curs.

Si ho fas a partir de l'1 de març, et donarem de baixa dels Quaderns de l'any vinent.

Les dades personals facilitades s’inclouran en els fitxers informatitzats del CEESC, exclusivament per a les finalitats pròpies de la present comunicació telemàtica.

Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, cal dirigir-se al CEESC per escrit a l’adreça, Aragó, 141-143 4a. planta (08015 Barcelona), indicant clarament en l'assumpte: Tractament de dades.”

  Refresh Captcha