Aquest dimarts 27 de febrer, una representació de les més de cinquanta entitats promotores de la ILP pel 6% del PIB per a l’educació, hem entregat al Parlament de Catalunya més de 50.000 signatures recollides i certificades per l’Idescat.

Ara la Mesa del Parlament haurà d’iniciar el procediment de debat parlamentari de la ILP. Un procediment que les entitats adherides estem convençudes que ha de concloure amb l’aprovació d’una llei que permeti garantir els recursos necessaris per a l’educació.

El CEESC, com a corporació de dret públic i com a cos de professionals que treballem en els centres educatius per a la reducció de les desigualtats socials i la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives, veiem la necessitat d’aquesta llei que permeti garantir els recursos necessaris per a l’educació. Per això, el passat mes de març ens vam adherir a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per garantir la destinació d’un mínim del 6% del PIB català al sistema educatiu, conjuntament amb diverses entitats educatives.

Des de fa dècades a Catalunya s’ha donat un clar retrocés del finançament de l’educació i, per tant, un retrocés educatiu que provoca abandonament educatiu prematur, segregació escolar o manca de desplegament del decret d’educació inclusiva, entre altres problemàtiques. Són dades que queden recollides en l’informe “L’evolució del finançament educatiu a Catalunya del 2009 al 2020: Incompliment de la LEC i retrocés educatiu”, de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya.


L’objectiu de la ILP és blindar, per llei, un finançament del 6% educatiu per:

  • Incrementar les plantilles i els recursos econòmics per a l’educació pública.
  • Disminuir les ràtios a tots els nivells.
  • Millorar les instal·lacions i el manteniment dels centres.
  • Desplegar completament el decret d’educació inclusiva.
  • Erradicar la segregació escolar.
  • Revertir totes les retallades per al personal educatiu.
  • Crear una oferta pública de places de formació professional suficient.
  • Garantir el nombre d’escoles rurals per compensar les desigualtats territorials.
  • Implantar la coeducació.


#volem6percent - Tindrem el 6%!