El CEESC s'ha adherit a la Declaració d'Oviedo Iniciativa Global 2024 per a la prevenció de l'ús de drogues, que promou deu propostes per integrar la prevenció en les polítiques sobre drogues.

La Declaració neix neix de la consulta internacional d'experts, celebrada a Oviedo el 9 de juny de 2023, organitzada per Projecte Home. Ha sumat com a col·laboradors 150 experts de diferents països i, com a observadors, la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, Comitè d'Organitzacions no Governamentals de Viena sobre Drogues, Grup Pompidou i Grups de Recerca de les Universitats d'Oviedo i Illes Balears.

Se'n promou l'adhesió des de la convicció que és necessària una prevenció de les addiccions centrada en la persona, amb una intervenció integral, basada en l'evidència i present en les polítiques de drogues a nivell local, nacional i internacional.

La Declaració es presentarà en la Comissió d'Estupefaents de les Nacions Unides, del 18 al 22 de març de 2024. 

Les 10 propostes que promou són:

  1. Sol·licitar als països que dediquin almenys el 25% de la seva estratègia i pressupost de reducció de la demanda de drogues a la prevenció per al 2030.
  2. Promoure un enfocament de la prevenció adreçat a totes les edats de desenvolupament i afavorir una prevenció més precoç.
  3. Fomentar la investigació i l'avaluació per evitar estratègies de prevenció ineficaces o contraproduents.
  4. Ampliar la visió de les respostes preventives per canviar l'enfocament centrat en les drogues cap a l'individu i la comunitat.
  5. Incorporar enfocaments interseccionals en la prevenció que cobreixin tots els col·lectius de risc.
  6. Promoure sistemes de prevenció que impliquin múltiples actors i documentar l'eficàcia i la rendibilitat per a la implementació global.
  7. Proporcionar una cobertura universal a partir d'un continuum d'atenció.
  8. Prioritzar l'acció en els països d'ingressos baixos i mitjans.
  9. Capacitar les generacions actuals i futures de professionals de la prevenció.
  10. Fer un seguiment de l'estat de les polítiques de prevenció mitjançant una supervisió responsable.

>>La Declaració completa en català la trobareu en aquest enllaç.

--