La campanya de la Renda 2023 ja s'ha iniciat amb una novetat. Des d'aquest any, els membres del CEESC es poden desgravar la quota col·legial com a donació, a més de les dues formes de desgravació que ja hi havia anteriorment en el cas de professionals de la mediació i del peritatge judicial i dels professionals adscrits al règim d'autònoms.

Així doncs, les tipologies de desgravació són aquestes:

Quota deduïble per activitat professional:

 • En cas que d'estar inscrit a la borsa de perits judicials o en el registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Catalunya:
  • Cal incloure la quota col·legial a la casella [0015].
 • Si es treballa com a autònom/a:
  • Cal incorporar la quota a la casella [0202].

Quota deduïble com a donació:

 • Per a la resta de casuístiques, es pots desgravar la quota com a donació a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana, ja que el CEESC forma part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana:
  • En aquest cas, es pot incloure el 15% de la quota, amb el límit del 10% de la quota integra autonòmica a la casella [1001].
  • Si es fa la declaració a través de l'esborrany proporcionat per Hisenda, aquesta informació ja surt automàticament.

Atenció: les persones mediadores, perits judicials i autònoms, no es poden desgravar la quota com a donació, ja que la despesa de la quota col·legial és deduïble de la seva activitat professional i, per tant, no es pot aplicar la donació com a desgravable, ja que se n'obté una contraprestació.