Ara que estem en període electoral a la Generalitat de Catalunya, des del CEESC hem pensat que és un bon moment per a recollir totes les demandes i lluites que tenim com a professionals de l'educació social i fer-les arribar a tots els partits polítics per demanar que les nostres propostes s'incloguin en els programes electorals. Amb aquestes propostes també volem arribar a la ciutadania per tal que posi en valor la nostra professió i sigui conscient de la nostra realitat i de les mancances amb què ens trobem.

Com a marc genèric, exigim un canvi de mirada cap a la nostra professió per tal que aquesta s’ajusti a la nostra definició d’educació com a dret de ciutadania. Des d’aquesta òptica -integral, transversal i universal de l’atenció a persones, grups i comunitats- és des d’on ens posicionem i des d’on reclamem que les administracions públiques ens valorin.

Aquesta nova mirada ha de ser capaç de veure i posar en valor el nostre rol ineludible molt més enllà de la provisió (dels serveis necessaris) i, per tant, en la promoció (de benestar i drets), la prevenció (universal i específica) i la participació (individual i comunitària).

El conjunt de la població del nostre país té dret a una educació social plena i de qualitat, i això s’ha de fer efectiu esdevenint una professió regulada, de manera que, entre altres requeriments, la col·legiació esdevingui un requisit indispensable per a l’exercici professional.

Proposem tot un seguit de mesures genèriques per a la professió i concretes per a cada àmbit d’intervenció on és present l’educació social (acció comunitària, biblioteques, diversitat funcional - discapacitat, educació escolar, gent gran, infància i adolescència, justícia, patrimoni-cultura, persones nouvingudes, polítiques de joventut, salut, sensellarisme, serveis socials bàsics i treball).

>>Descarregueu-vos el document amb les mesures proposades als partits polítics.