Des del CEESC volem explicitar el reconeixement al conjunt de professionals dels Centres Residencials d'Acció Educativa que estan fent front a una situació complexa, i més quan, encara des d’un desconeixement generalitzat per part de la societat del que són i suposen aquests serveis, es magnifiquen algunes actuacions que contravenen el que seria correcte i adient segons el codi deontològic del qual ens hem dotat els professionals de l’educació social. Lluny de ser situacions generalitzades, el cert és que els professionals que treballen en aquests serveis viuen una pressió del tot contrària al que seria convenient per poder exercir de referents educatius en plenes condicions.

El CEESC s’ofereix a cooperar en fer realitat un millor escenari per a aquests centres residencials i, en definitiva, per al present dels nostres infants que, de retruc, revertirà en un millor futur del nostre país. La construcció de plataformes el màxim de compartides amb agents diversos se’ns dibuixa com la millor de les maneres de construir aquest nou escenari, tan necessari, amb un discurs comú que fonamenti les propostes i accions per fer prevaldre per damunt de tot l’interès de l’infant.

Podeu descarregar-vos el manifest complet en aquest enllaç.