El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha aclarit en una carta als ajuntaments, amb data de 2 de novembre, que "davant els dubtes plantejats" hauran de seguir assumint les competències locals en sanitat, serveis socials i educació. Si la llei s'hagués aplicat, les competències en serveis socials haguessin passat dels ajuntaments a la Generalitat el dia 31 de desembre de 2015.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (RSAL), entre altres qüestions, modificava les competències municipals en matèria de serveis socials, educació i salut. Ja en el seu moment, a través del Consejo General de Colegios de Educadoras i Educadores Sociales (CGCEES), es van fer diferents informes, intervencions (com ara el Manifest “Els serveis municipals en perill”) i esmenes al projecte de llei, propostes que, òbviament, el govern espanyol va desestimar.

Ara el govern espanyol ha fet marxa enrere i ajorna l'aplicació d'aquesta legislació fins que no s’estableixi un nou model de finançament per a les comunitats autònomes i les hisendes locals, aspecte que a dia d'avui encara no ha desenvolupat. D'aquesta manera, les competències en serveis socials, atenció primària de salut i educació continuaran en mans dels ajuntaments.

El passat mes de gener els col·legis de Treball Social, Psicologia i Educadores i Educadors Socials vam organitzar una jornada per debatre al voltant d’El futur dels serveis socials municipals davant la Reforma de l’Administració Local’, en què es van abordar els aspectes jurídics, econòmics i laborals de la LRSAL, així com el que podria significar amb perspectiva històrica per a l’evolució dels serveis socials municipals.

A aquests tres col·legis se’ns van sumar el de Politòlegs i Sociòlegs i el de Pedagogs, amb els quals es va consensuar un Decàleg de Serveis Socials Bàsics, que apostava per la clara millora i protecció dels serveis socials bàsics, de titularitat pública, peça clau del nostre estat de benestar.