Aquesta Beca de Recerca és una proposta conjunta promoguda per UNED Tortosa i la Delegació de Terres de l’Ebre del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, en el marc de col·laboració entre ambdues entitats i amb la voluntat compartida de promoure el reconeixement social i professional de l’educació social.

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’una ajuda econòmica per a fer un treball de construcció teòrica del Programa d’Intervenció Socioeducativa adreçat a infants i joves d’entre 6 i 16 anys i les seves famílies a Tortosa.

A la ciutat de Tortosa, a iniciativa tant de les administracions públiques com d’entitats i agents socials, es considera que actualment la realitat social del municipi requereix actuacions conjuntes i de treball en xarxa adreçades a infants i joves d’entre 6 i 16 anys i les seves famílies, especialment a aquells que es troben en risc d’exclusió social o amb una situació socioeconòmica precària. Des d’aquesta perspectiva es va construir conjuntament un programa municipal d’acció socioeducativa adreçat a aquest col·lectiu (http://www.tortosa.cat/webajt/sisetze/inici.asp).

Després d’un temps de funcionament de l’esmentat programa, els projectes presentats a aquesta convocatòria hauran de perseguir una estructuració, justificació i proposta metodològica teòrica per a la continuïtat futura del mateix.

La quantia total de la convocatòria és de 1.200 € bruts, aportats per UNED Tortosa. Les sol·licituds hauran de fer-se arribar abans del dia 20 de febrer de 2016.

Consulta les bases de la convocatòria