Com cada any, el  Departament de Justícia ha obert el termini per formar part de la llista d’ofici de pèrits judicials per al 2016. El termini finalitza el 24 de desembre de 2015.

El Col·legi ha d’oferir anualment al Departament de Justícia un llistat de persones col·legiades disposades a actuar com a pèrits judicials, en cas que siguin requerits.

Recordeu que cal estar en possessió del títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen (LEC art. 340.1), diplomat o diplomada en educació social o estar habilitat per a l’exercici professional com a educador o educadora social, o bé indicar-nos quina matèria o matèries d’especialitat podeu peritar en funció d’altres titulacions que es puguin acreditar (LEC art. 340.3).

La inclusió en aquestes llista és totalment voluntària, i vol dir que quan un col·legiat o col·legiada està inclòs en aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la legislació únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o el tribunal l'admet (LEC art. 343).

Per formar-ne part cal que ompliu el Formulari d’inscripció. Les sol·licituds rebudes passada aquesta data seran introduïdes a la llista per a l’any 2017. Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors han de tornar a formalitzar la inscripció per actualitzar les seves dades.

L’actuació del CEESC només es limita a l’elaboració i el lliurament d’aquesta llista a petició del Departament de Justícia i, per tant, no intervé en les designacions dels pèrits, ja que aquesta tasca correspon als propis òrgans jurisdiccionals.