L’any vinent farà 25 anys de la creació de la Diplomatura d’Educació Social i també celebrarem els 20 anys de la creació del CEESC. Per això creiem que és un bon moment per parar i reflexionar sobre com ha evolucionat la nostra professió en aquests anys i veure on es troba actualment.

Per aquesta raó hem elaborat l'’Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya, l’#InformeES, fruit de la voluntat de la Junta de Govern del CEESC d’actualitzar la lectura de la realitat de la professió a Catalunya.

Per fer l’informe hem demanat col·laboració a les universitats que ofereixen els estudis d’educació social, a diferents entitats i també als professionals de l’educació social que, a través d’un qüestionari, ens han donat a conèixer la seva situació professional.  A tots els volem agrair la seva col·laboració i, en especial, als 846 educadors i educadores socials que van respondre l’enquesta que vam plantejar en obert ara fa uns mesos.

Del conjunt de dades apuntades a l’#Informe, presentem un decàleg de 12 punts de qüestions que ens semblen de transcendència per al moment actual de l’educació social, les tendències imminents i realitats importants a tenir presents de cara al futur immediat:

 1. Feminitació de la professió: El 74,9% som dones.
 2. Professionals joves: El 19,6% vam néixer entre el 1980 i el 1984.
 3. Apostem per la formació continuada: El 70,3% seguim fent formació permanent no homologada.
 4. No sempre s’exigeix la titulació per accedir a un lloc de treball.
 5. Reorientació professional. No sempre acabem la nostra vida professional exercint l’Educació Social.
 6. Dispersió d’àmbits d’intervenció i diferències en la seva distribució entre homes i dones.
 7. Percepcions salarials baixes.
 8. Dispersió de convenis als quals estem adscrits.
 9. No disposem d’una clara diferenciació ni visibilització en un mapa molt divers del mercat contractual.
 10. Percepció de precarietat en la professió.
 11. Novetats normatives i legals que poden tenir gran impacte en la professió (RSAL, transparència...).
 12. Necessitat de fer pedagogia a través dels mitjans de comunicació de la realitat de la professió.

Descarregueu-vos l’#InformeES (pdf).

Tot seguit podreu veure els punts més destacats d’aquest treball. VEURE VÍDEO