Els ajuts individualitzats de menjador escolar que convoca la Generalitat de Catalunya des del Departament d’Ensenyament posen uns mateixos barems, des de fa un  parell de cursos, per a tot Catalunya. Tot i així, els temps de tramitació, els marca cada Consell Comarcal. De la mateixa manera, els pagament de beques es comencen a fer en algunes comarques a inici de cada curs perquè és el Consell Comarcal qui avança els diners, mentre altres no comuniquen les beques ni les paguen fins que no tenen l’addenda segura des de la Generalitat. Això provoca que alguns municipis comencin a poder comunicar la concessió de beca el mes de novembre, desembre o fins i tot gener, quan el curs ja porta 4 mesos en funcionament.

Aquest ajut l’atorga el Departament d’Ensenyament i no el de Benestar Social, malgrat en moltes poblacions siguem les educadores i els educadors socials adscrits a Serveis Socials Bàsics qui fem el tràmit i qui valorem la situació social. Es fa evident que els criteris no provenen del Departament de Benestar Social amb algunes premisses, com ara que l’alumne/a hagi de fer ús regular del menjador al llarg del curs, sense preveure altres situacions que poden ser favorables/desfavorables, a canvis a mitjans de curs: plans de millora familiar, situacions de guarda compartida,... Aquesta irregularitat, podem arribar a considerar-la “perversa” en els casos de serveis socials de major precarietat en la situació econòmica, ja que situacions d’irregularitat amb hisenda (que poden tenir molt variades motivacions) exclouen de la possibilitat de ser-ne beneficiari.

A nivell més ideològic, qüestionem el caràcter de beneficència que tenen les beques de menjador, tal i com s’atorguen en alguns llocs, creant una doble victimització dels infants beneficiaris i les seves famílies. Ens posicionem en favor de la superació d’un sistema d’ajuts i beques que continuï segregant i posant en evidència les desigualtats, enlloc d’eliminar-les. Per què no mirem de solucionar aquestes necessitats des d’un plantejament diferent? Per què no ens plantegem la universalitat del menjador escolar, inclòs com a part de l’ensenyament públic, gratuït i obligatori, com es fa en altres països? Actualment hi ha un debat obert a l’entorn del fet de racionalitzar els horaris escolars. Doncs incloure el menjador seria una manera de reestructurar la dinàmica escolar, que permetria canviar horaris, dinàmiques...

Els serveis socials són universals per voluntat de la LLEI 12/2007, però el cert és que amb la precarietat laboral creixent i la manca greu d’accés a l’habitatge, la universalitat ha quedat invalidada per un sistema de serveis socials col·lapsat per l’atenció a la pobresa en les famílies. Les beques de menjador escolar poden ser un instrument imprescindible per a detectar infants en situació de pobresa i una oportunitat per a què des dels equips de serveis socials s’hi pugui treballar, però la realitat actual ens demostra que no és així en la majoria dels casos.

Reclamem doncs un diàleg entre els referents polítics d’ambdues Conselleries per tal de racionalitzar tràmits, criteris i calendaris de manera que les beques de menjadors escolars esdevinguin un veritable mecanisme per oferir suport real a les famílies que es troben en una situació de necessitat d’atenció econòmica i socioeducativa. I aquesta reclamació l’acompanyem amb l’oferiment del col·lectiu de professionals que representem per treballar plegats en el disseny dels itineraris més adients des del possibilisme.


Junta de Govern
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Gener de 2016

Posicionament en PDF