Per acord de l'Assemblea del passat 19 de desembre, des de la voluntat de facilitar l'accés al Col·legi en un context d'especial dificultats, es va aprovar eliminar la quota d'alta per col·legiar-se al CEESC. De manera que ara, per accedir al Col·legi, només cal fer front a les despeses de gestió de la sol·licitud, que són de 40€.

El tràmit fins ara incloïa una quota d’inscripció de 10€, quan es sol·licitava la col·legiació, i una quota d’alta de 55€ per tramitar la col·legiació. Això suposa 25€ d’estalvi en la col·legiació a partir del gener de 2016.

En el cas de les segones altes, la recol·legiació serà automàtica (sense haver de pagar la quota d’alta) en el cas que la baixa s’hagi efectuat en els darrers 12 mesos, sempre que no hi hagi cap deute pendent de quotes anteriors. Si la baixa és anterior a l'any natural, s'haurà d'efectuar el pagament de la quota d'inscripció.

Podeu consultar: