El passat dissabte 12 de març  es va celebrar l’Assemblea Ordinària del CEESC, en el que van participar 38 persones col·legiades. 19 de manera presencial i 19 delegant el seu vot.

Durant l’assemblea es van aprovar:

A més dels acords presos, es va parlar d’altres temes. D’entre els que destaquem:

 • Encàrrec anàlisi institucional del CEESC.
  La Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi, va recordar que en l’assemblea del 19 de desembre, conjuntament amb l’aprovació del canvi presidència es va aprovar una partida per iniciar un anàlisis institucional, que s’acabaria amb una proposta de pla de treball pel 2017.
  Al llarg d’aquests mesos la Junta de Govern ha fet un ampli debat sobre el tema,  s’ha contactat amb diferents entitats i persones  i s’ha escollit l’encarregat de fer aquest anàlisi.

 • Informacions de temes del Consejo General de Colegios de Educadoras i Educadores Sociales (CGCEES) – VII Congrés Estatal d’Educació Social Sevilla 21,22,23 d’abril.
  En Xavier Puig, president del Consejo, va explicar com el CEESC històricament ha participat activament en el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, que actualment el Consejo segueix treballant tant en l’àmbit estatal com  internacional.
  Actualment des del Consejo s’està treballant en: 
  • La regulació professional pel reconeixement social. La professió d’educador social encara no es prou visible en les institucions. Per crear unes bases per tal que es reconegui la figura de l’educador social i demostrar el valor de la professió es vol crear un informe estadístic sobre la professió (quants som, en quin àmbit, etc.).
  • Hi ha un treball de relació amb les universitats i de relacions amb l’àmbit educatiu.
  • També es vol donar impuls a la comissió deontològica, el Consejo està promovent trobades de tots els territoris per tal que cada col·legi creï la seva pròpia comissió.
  • També es va parlar del VII Congrés Estatal d’Educació Social Sevilla 21,22,23 d’abril, comentant que des del CEESC i per tal de facilitar la participació al Congrés, s’estan organitzant grups de persones interessades per accedir a condicions econòmiques avantatjoses. El grup estarà obert fins el 7 d’abril. En el darrer recompte d’inscripcions Catalunya era la segona comunitat en aportar inscrits.
 • 20è aniversari del CEESC.
  La Míriem Solsona, vicepresidenta del CEESC i comissionada del 20è aniversari, va presentar la feina que s’està duent a terme com a preparació de la celebració. El dia 2 d’octubre d’aquest any, coincidint amb el Dia Internacional de l’Educació Social, començarem amb els actes de celebració de l’aniversari.

  Per començar s’ha  realitzat una enquesta, per agafar propostes i col·laboradors. S’han rebut 456 respostes. 110 amb propostes d’activitats per a la celebració de l’aniversari i amb 80 persones disposades a col·laborar en els actes que s’engeguin. L’objectiu principal que ens proposem per a aquesta fita és la visibilització i el reconeixement de l’educació social.