La quarta convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació del CEESC ha tingut la participació més alta de les seves edicions amb un total de 14 projectes presentats.

La majoria de projectes presentats s’han ubicat en la primera tipologia de propostes que acullen les bases de la convocatòria: de cooperació internacional;  projectes que es porten a terme en països empobrits o projectes nacionals que es porten a terme amb col·lectius empobrits. Tots els projectes han obtingut una qualificació notable i es valora el seu bon nivell, fet que ha dificultat l’elecció dels guanyadors i guanyadores. En segon terme, també es vol donar un reconeixement a totes les entitats i persones per l’esforç mostrat en el redactat i presentació dels projectes.

Després de que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els criteris marcats en la convocatòria, s’arriba a l’acord de donar el premi a 3 propostes (2 per la tipologia de projectes de cooperació i 1 per la tipologia de projectes innovadors):

  • Per ser el projecte més puntuat i valorat pel jurat. Per un costat, es concep la proposta i la seva execució treballant amb les persones i la comunitat local, aprofitant la pròpia cultura i el seu bagatge, i amb una clara intenció de continuïtat i d’arrelament al territori. Es tracta d’un projecte cooperatiu i educatiu ambiciós que s’estructura d’una manera entendible i seguint un procés amb un cronograma i pressupost ajustat, concret i factible i amb una avaluació d’aquest, que pot detallar-ne els possibles aspectes a millorar o enfortir. Concep la biblioteca com un equipament o espai social i ho duen a terme professionals del camp social. Per tant, el jurat conclou que el projecte Promoció de la futura biblioteca per als alumnes del CEM de Mlomp Boulouf (Regió de Ziguinchor, Senegal) és mereixedor d’endur-se la meitat de la quantia de la present convocatòria, 2.221€. Projecte dels Amics del Senegal del Bages.
  • Per ser un projecte àmpliament documentat i justificat, que compta amb diferents agents del territori (universitats, cooperatives...) i te perspectiva comunitària. Els principis metodològics parteixen de diferents enfocaments i la seva metodologia és extensa. S'aposta per models de mentoria per  facilitar  els intercanvis Nord-Sud, l'autonomia i la transformació social. El programa d’activitats està ben definit i es destaquen els Plans Educatius Individualitzats. El sistema d'avaluació també és complet i preveu una diversitat d’instruments avaluatius.  El pressupost  i els recursos estan ben especificats i la seva sostenibilitat econòmica sembla garantida. Per tant, el jurat conclou que el projecte Centre d’acompanyament socioeducatiu per a menors del carrer Hlayiseka (Maputo, Moçambic) és mereixedor d’endur-se el 25% de la quantia de la present convocatòria, 1.110,50€.  Projecte de la Fundació MAIN.

  • I, per últim, es vol destacar i valorar una iniciativa interessant, amb l’empenta de nous educadors i noves educadores socials i amb l’aval suficient per a que hi hagi una continuïtat i seguiment d’aquest, que promou i interpel·la l’educació social davant d’una realitat actual que incompleix els Drets Humans, complexa i en un moment conjuntural. El projecte està justificat i posa el focus d'actuació en tres fases, accions i àrees. El pressupost s’ajusta a la realitat i els resultats previstos són ambiciosos.  Per tant, el jurat conclou que el projecte RefugeESuoc és mereixedor d’endur-se el 25% de la quantia de la present convocatòria, 1.110,50€. Projecte del grup d’estudiants RefugeESuoc.

Des del CEESC felicitem a tots els i les responsables i organitzacions dels projectes guanyadors i agraïm la participació a la resta d’entitats i professionals que s’han presentat a la convocatòria. També volem agrair, especialment enguany ja que ha costat prendre la decisió, la feina feta per part dels i de les membres del jurat de la convocatòria, a Ferran Erra, Sònia Fuertes, Júlio Martínez, Núria Llopis i Pep Plana.

La resolució del Comité Avaluador o Jurat (pdf).

No us perdeu el Full del CEESC de desembre on ampliem aquesta informació. Esteu també atents i atentes a la propera Convocatòria del 2017!