El proper dissabte 17 de desembre celebrarem l'Assemblea Ordinària del CEESC a la seu social del col·legi a Barcelona (Aragó, 141-143 4a planta), a les 10.00 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria.

Ordre del dia:

 1. Temes de proposta i acord:
  1.1  Aprovació, si s’escau del Document Marc de Funcionament del Comitè Ètica del CEESC.

 2. Temes ordinaris:
  2.1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 12 de març de 2016.
  2.2.Aprovació, si s’escau, del Pla de Treball per a l’any 2017.
  2.3.Aprovació, si s’escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2017.
  2.4.Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’any 2017.

 3. Informacions.
  3.1.Conveni de col·laboració amb la cooperativa Més Opcions.
  3.2.20è Aniversari del CEESC.
  3.3.Premis Educaweb d’Orientació acadèmica i professional al Servei d’Orientació i ocupació professional del CEESC.

 4. Precs i preguntes.
     

Documentació per a l'Assemblea:

 

Si no pots venir, delega el teu vot.