El passat  27 de desembre, data  en que es complien 10 anys de la publicació al BOE de la Llei de creació del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES), va iniciar-se la campanya #PorunaleydeEducaciónSocial.  Xavier Puig i Mª Jesús Calvo, president i vicepresidenta del CGCEES respectivament, van presentar al registre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la sol·licitud de creació d'una llei que reguli la professió d'educació social, que visibilitzi, dignifiqui i reivindiqui la importància de la nostra professió per a la societat.

L'objectiu d’aquesta campanya és enviar el major nombre possible de peticions al Ministeri, començant per la del CGCEES, seguint per la dels Col·legis, altres institucions, persones col·legiades i la ciutadania sensibilitzada que vulgui donar suport a aquest procés.

El 17 de gener de 2017, la Maria Rosa Monreal, presidenta del CEESC,  va presentar igualment la petició en nom del CEESC telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 Maria Rosa Monreal seignant la Llei d'educació social

 Maria Rosa Monreal signant la petició per a una Llei d'educació social acompanyada d'una part dels membres de la Junta de Govern del CEESC.

 

Per què una llei que reguli la professió d'educació social?

La manca de regularització de la professió fa que no estiguin clars els límits i l'abast de la mateixa, tant en l'administració pública com en les entitats del sector. Això implica que no es coneguin i no s'assignin sempre a la nostra figura professional les funcions corresponents a la mateixa.

Per això es fa necessari adequar la denominació d'educador/educadora social als càrrecs ocupats, amb els requisits necessaris per a l'accés en funció de la titulació i elaboració dels plans.

 

Participar a la campanya!

Qualsevol persona o entitat pot sumar-se a la petició presentant una sol·licitud de creació de la llei.

Us posem a l'abast 3  models de petició diferents:

Podreu presentar la vostra sol·licitud en qualsevol registre públic i, si teniu certificat digital, a la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Les entitats haureu de fer-ho per la seu electrònica obligatòriament).

Per fer el seguiment de la campanya: web del CGCEES (http://www.eduso.net/noticias/) i xarxes socials del CGCEES - Facebook i Twitter amb les etiquetes #10añosdeCGCEES i #PorunaleydeEducaciónSocial.

Us animem a participar-hi i a fer-ne difusió a través del vostre cercle i les vostres xarxes socials.


Podeu escoltar al president del CGCEES, Xavier Puig, després de presentar la sol·licitud al Ministeri:

 

La Junta de Govern del CEESC està treballant en la possibilitat de tirar endavant una petició d'aquest mateix caire però a nivell català.