El passat dissabte 21 de gener el CEESC vam participar en l’acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació, en el que vam signar l’adhesió al Manifest Institucional Dia Europeu de la Mediació, que es va presentar el 21 de gener del 2015. Així formalitzem el compromís de sumar esforços i col·laborar per poder construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’articulació d’un sistema de justícia que ofereixi a tothom la mediació com a forma habitual d’abordar els conflictes.

El Consell d'Europa va ser la primera institució europea que va manifestar la necessitat d'instituir, promoure i reforçar la mediació com un procediment de resolució de conflictes i es va materialitzar en la Recomanació nº R (98) 1, sobre mediació familiar, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa. Aquest és el tercer any que es celebra a Catalunya.

Amb l’acte del dia 21 es clou una setmana en la qual l’impuls a la mediació s’ha fet palès a través de les activitats organitzades i dutes a terme per tots els qui, des de les administracions públiques, les institucions i la societat civil creiem en la mediació com a eina que ens aporta uns valors que ens conduiran cap a la maduresa individual i social. Al CEESC vam dur a termeEl Cafè del Mig. Professionalització del mediador el passat dimecres 18 de gener a la tarda.
 
Durant l’acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació, hi va haver un espai per a que 16 experts i professionals de la Mediació* (psicologia, advocacia, magistratura, notaria, judicatura,...) plantegessin idees, experiències, propostes i casos d’èxit en mediació.

D’entre aquesta pluja d’idees i casos de mediació, podem destacar, sobre la mediació:

 • Cal un canvi d’actitud.
 • Evita conflictes més greus, apostant pels processos col·laboratius.
 • Obre el diàleg i a la confiança mútua, per tant a la necessitat d’entendres.
 • Evita plets llargs i costosos.
 • Pot arribar a ser una oportunitat de negoci en temes de conflictes empresarials.
 • És una nova manera de funcionar en un conflicte.
 • Propicia que la ciutadania conegui i reclami la mediació.
 • Ajuda a la construcció de relacions socials adequades.
 • Cal que el mon judicial conegui i proposi la mediació.
 • S’ha de realitzar un anàlisi del conflicte eficaç i eficient
 • La mediació ha d’arribar a les escoles, s’ha de començar a treballar des de les escoles.
 • Creació d’un Institut Català de Resolució de Conflictes.

*Persones que van intervenir a la pluja d’idees i casos de mediació:
Raquel Alastruey Gracia, Elena de la Campa Alonso, Manel Canyameres Sanahuja, Lluís Casado Esquius, Mercè Caso Señal, Mercè Claramunt Bielsa,
Elena Lauroba Lacasa, José Alberto Marín Sánchez, Pascual Ortuño Muñoz, Josep Redorta Lorente, Juan Antonio Ruiz García, Montserrat Tur Racero, Núria Villanueva Rey, Javier Wilhelm Wainsztein.

En l’acte també es va dur a terme la signatura del Conveni de col·laboració en matèria de mediació entre el Departament de Justícia i l’Associació Catalana en Pro de la Justícia. Serà com un Servei d’informació mediadora.

L’acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació el va organitzar la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

 

El CEESC i la mediació

Tal i com diu el manifest que vam signar el dissabte, al CEESC “estem convençuts que els valors que la mediació aporta a la societat: diàleg, respecte, confiança, convivència i responsabilitat, incrementen el capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada”. Per això, hi treballem des de diferents vessants: