El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) ha emès una nota de premsa en referència a l'esborrany del Pla Estratègic de Convivència Escolar que presentarà demà el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a les comunitats autònomes a la Conferencia Sectorial d’Educació.

Aquest nou pla no recull la figura ni el paper dels professionals de l’educació social i, davant d'aquesta informació, el Consejo posa de manifest que “l'oferta i la demanda de tasques socioeducatives s'ha multiplicat i s'han establert nous espais socials per atendre necessitats educatives: l'accés a la vida social. L'educació ha deixat de ser patrimoni exclusiu del sistema educatiu.”

Per contra Educació proposa, dins d’aquest nou Pla Estratègic de Convivència Escolar, crear una figura de referència a cada centre educatiu, responsable de vetllar per la convivència i evitar casos d'assetjament escolar i violència.

El Consejo aposta “per la inclusió dels i les educadores socials en el sistema educatiu, com a professionals que poden abordar des de dins les circumstàncies problemàtiques que sorgeixen en els centres educatius, a més d'establir programes i mecanismes que permetin que la convivència en els mateixos sigui d'integració i no de exclusió, on aquelles persones a les quals no els va tan bé puguin formar part d'una comunitat a la qual tenen el dret i l'obligació de pertànyer”.

El CGCEES insta al ministre d'Educació, Cultura i Esport a què revisi la proposta i estudiï la incorporació dels professionals de l'Educació Social a tots els centres educatius de l’Estat Espanyol, formant part del Claustre del Professorat i/o sent membres del Departament d'Orientació o d’Atenció a les necessitats educatives especials.

A Catalunya la figura de l’educador/ora social s’ha introduït en els  centres educatius de caràcter públic de manera molt puntual. Al CEESC existeix el Col·lectiu professional Educació social i escola, que té l’objectiu de treballar per a la incorporació institucional i plena de les educadores i els educadors socials en aquests centres. Ara s’està realitzant una recerca de centres escolars amb presència d’educadors i educadores socials, per tal de visibilitzar, compartir i reflexionar al voltant d’aquestes experiències.

Per contra, hi ha algunes comunitats autònomes on ja hi ha educadores i educadors socials treballant en centres d’educació formal, com és el cas de Extremadura, Castella -la Manxa i Andalusia, “duent a terme les funcions que 'suposadament' realitzarà aquesta 'nova' figura que el Ministeri vol implantar a les escoles”.