El proper 17 de maig la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), que forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, realitzarà a la ciutat de Barcelona el recompte de persones que dormen al carrer, mitjançant la participació d’unes 900 persones voluntàries. Aquest any també es fan recomptes a Tarragona, el 4 de maig i a Mataró el mateix 17 de maig.

A Barcelona s’han realitzat quatre recomptes de persones dormint al carrer. Tres d’ells organitzats per la XAPSLL, el 2008, el 2011 i el 2016, i un quart per Arrels Fundació el maig de 2015 (veure històric de recomptes).

El recompte té una doble finalitat: contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis a les persones sense sostre i sensibilitzar a la població sobre aquest fenomen.

La mateix nit es realitzarà un recompte de persones allotjades en equipaments municipals i d’entitats, com també una mapificació dels recursos existents, per tal de completar la diagnosi de la situació.

El CEESC dona suport al Recompte 2017. L'Educació Social té molt a dir en aquest sentit, de fet, els coordinadors de cada Districte seran els educadors socials del Servei d'Inserció Social de carrer/medi obert (SIS Detecció) i la resta referents de les entitats de la XAPSLL, que també són majoritàriament educadores i educadors socials.

Us animem a donar un cop d'ull a la web del recompte, a conèixer el projecte, i a inscriure'us com a voluntàris.

El CEESC compta amb el Col·lectiu professional que treballa amb persones sense llar, un grup de treball totalment obert en què poden participar diferents actors com ara educadors socials o altres professionals, persones ateses o voluntaries. Neix des de la bona acollida que han tingut diferents espais formatius que s’han organitzat des del CEESC, en relació amb la situació de manca d’habitatge estable que pateixen moltes persones que viuen al carrer de les nostres ciutats. L'objectiu és construir discurs i reflexionar com a ciutadans i ciutadanes sobre un greu problema d'exclusió que afecta la nostra societat. La propera trobada és el proper 26 d'abril.


La Xarxa d'atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, (ara la formen 32 entitats) s’acompanyi a les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.
Per aportar una mica més d'informació, a la web no veig informació si aquest any el recompte es farà en altres ciutats.