El CEESC participa en un projecte Europeu Erasmus+ en un projecte de cooperació i d’intercanvi de bones pràctiques europeu ”Minorities as opportunity and occasion for chrysalis-MOOC”, que té l’objectiu de crear un curs obert i en línia dedicat a professionals que treballen amb joves (educadors, professors, formadors), que els sigui útil  per millorar les seves competències interculturals i que els hi ofereixi noves  eines, teòriques i pràctiques, per gestionar i donar valor a la diversitat cultural.

El projecte inclou, la realització de visites a diferents indrets d’Europa,  per conèixer sobre el terreny bones pràctiques de gestió de la multiculturalitat amb joves realitzades per part d’entitats de la societat civil, així com de l’Administració pública i dels diversos agents educatius.

Al gener va tenir lloc a Palerm (Sicília) la primera trobada. Del 22 al 29 de maig vam estar coneixent diferents serveis i Recursos de Palerm i del 16 al 24 de juny rebrem a Barcelona un grup d'educadors amb els que compartirem les pràctiques educatives del nostre país.

A principis del  2018 us podrem mostrar les conclusions de la feina realitzada al llarg de dos anys.