Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

Hem constituït un col·lectiu professional del CEESC format per educadores socials que des de fa anys ens dediquem a l’acompanyament dels infants en allò que generalment s’anomena com a reforç escolar. 

Com a col·lectiu afirmem que el nostre objectiu, que podem resumir en l’acompanyament dels infants i adolescents per a l’assoliment de l’èxit escolar, ha donat resultats molt positius i això ha estat així perquè la nostra metodologia no s’ha enfocat a una o unes matèries escolars que cal superar, sinó que s’ha centrat de forma integral en la persona. I això ho hem fet des de l’àmbit pedagògic que ens proporciona l’Educació Social.

És per aquest motiu que amb la intenció que sigui reconeguda la nostra tasca pedagògica portada a terme des de l’àmbit de l’Educació Social tant per les mateixes educadores i educadors socials, com per la resta de professionals d’educació i ensenyament, com per part de les mares i pares dels infants i adolescents, com per part de les institucions educatives i d’ensenyament i de l’administració, específicament pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que redactem el següent

MANIFEST

L’acompanyament dels infants i adolescents per a l’assoliment de l’èxit escolar més conegut popularment com a reforç escolar passa per reforçar les competències escolars dels infants que habitualment és el motiu pel qual mares i pares cerquen els serveis del reforç escolar.

Des de l’àmbit de l’Educació Social entenem que aquest acompanyament no es pot limitar a treballar tot un seguit de competències escolars sinó que s’ha de centrar en la persona de forma holística i per aquest motiu i des d’aquesta perspectiva es proposa per als infants i adolescents que utilitzin els nostres serveis:

 • Treballant amb una visió àmplia i integral de la seva personalitat de forma individualitzada, és a dir, partint de les seva capacitats, motivacions i interessos.
 • Tenint en compte que les seves dificultats en l’aprenentatge poden tenir causes alienes a aquest propi aprenentatge, intrínseques i/o extrínseques intentant conèixer-les i treballar-hi, consultant de forma interdisciplinària les intervencions que s’hagin pogut fer, s’estiguin fent o aconsellant-ne de noves.
 • Fent-los protagonistes del seu aprenentatge, la qual cosa implica que hi participin de forma activa i treballant les competències socioemocionals perquè siguin conscients dels seus sentiments i de les seves emocions per tal que puguin autogestionar-se i siguin resilients, tant amb ells mateixos com amb els altres.
 • Creant i cercant punts de connexió amb l’entorn i la família.
 • Promovent la seva autonomia davant l’estudi, adaptant-los la metodologia i apoderant-los, és a dir, dotant-los d’eines i estratègies de treball.
 • Fent-los conscients de la seves capacitats i responsabilitats i fomentant l’esperit crític, és a dir, educant-los per a l’exercici de la seva llibertat esdevenint persones que sàpiguen escollir amb criteri per elles mateixes i esdevinguin proactives.
 • Treballant les intel·ligències múltiples ajudant-los a treure la millor versió d’ells mateixos gaudint de l’aprenentatge en un entorn adequat on en el període de reforç es cerqui l’eficiència per dedicar més temps a l’esbarjo.
 • Respectant-los el seu ritme d’aprenentatge i avaluant des del seu punt de partida més que d’allà on haurien d’arribar curricularment.
 • Ensenyant-los aplicant la psicologia positiva a determinar els seus objectius personals, a programar un pla d’acció i a executar-lo, exercint l’autoconsciència i l’auto-coneixe-ment, millorant la seva autoestima i, per la nostra part també, fent-los sentir valorats només pel sol fet de ser i estant en l’atenció plena per ells quan els dediquem el nostre temps.
 • Fent-los aprendre dels errors i a gestionar els conflictes.
 • Fent-los aprendre a adquirir hàbits personals positius que els ajudin a avançar com a persones en tots els sentits.
 • Incidint en el respecte, la convivència i el compromís.
 • Mantenint el contacte amb l’escola i la família i formant part col·lectivament de l’acció tutorial.

I tot això emmarcat, no solament en un profund coneixement i respecte de la Convenció dels drets dels infants, sinó també des del vessant de la seva promoció en tots els àmbits.

Juny de 2017