Posicionament del CEESC a l'entorn de la proposta de la DGAIA de tramitació d’emergència per a la provisió de 300 places de primera acollida i atenció integral de menors d’edat estrangers no acompanyats

Com a conseqüència de l’increment de l’arribada d’infants i adolescents estrangers no acompanyats, a finals del mes de juny la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència va fer una proposta de contractació d’emergència a totes les entitats que actualment presten serveis residencials. L’objectiu: atendre 300 infants i adolescents estrangers que es preveu que arribin al llarg del present 2017.

Segons la DGAIA, les funcions que ha de desenvolupar aquest servei són:

  • Prestar la primera acollida proporcionant allotjament nocturn, informació, assistència integral i manutenció a menors d’edat estrangers nouvinguts no acompanyats recentment arribats a Catalunya.
  • Assumir la guarda d’aquests menors d’edat i exercir-ne les funcions inherents, sota tutela i control per part de la DGAIA i, si s’escau, a instància de la DGAIA assumir-ne la tutela d’acord amb la normativa civil.
  • Realitzar la valoració, l’orientació i la prestació de suports.
  • Oferir activitats dirigides d'habilitats socials i /o de caràcter formatiu prelaboral amb l'objectiu que assoleixin una millor preparació per a la vida adulta.
  • Proporcionar als adolescents les eines i les habilitats personals imprescindibles per a la seva permanència o incorporació als sistemes de formació reglats i/o professionalitzats.
  • Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar. Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats.

I les condicions bàsiques: 

  • Garantir una presència durant les 24 hores del dia i els 365 dies de la setmana d’un educador com a mínim.
  • Disposar d’un director que assumeixi la coordinació, la guarda dels menors d’edat i supleixi o complementi la presència i tasques del seu equip educatiu.
  • Disposar d’un treballador social que realitzi conjuntament amb l’educador tutor la valoració de la situació social i familiar, i doni suport a l’equip educatiu per les gestions i tasques d’inserció, documentació, etc. a realitzar.

Per cobrir aquest servei, la DGAIA proposava un mòdul econòmic per un import de 113,37€ menor d’edat/dia, un import inferior del que disposen actualment els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE).

Es demanava a les entitats que responguessin a la demanda en un termini de 48 hores.

Com a CEESC no ens podem quedar indiferents a aquesta proposta, que considerem poc assenyada, per la urgència amb què es vol tramitar i amb menys recursos dels que es disposen per al treball ordinari. Per això hem escrit un posicionament que us adjuntem i que esperem que ens porti a treballar conjuntament aquest tema.

Llegiu el posicionament sencer del CEESC.