El Col·lectiu de professionals de la Mediació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya:

Veient la realitat dels esdeveniments a Catalunya en aquests últims dies, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) demana diàleg al Govern de l’Estat i al de Catalunya, a través d’un procés de mediació, tal i com ho han demanat altres institucions.

El CEESC reconeix la responsabilitat i la capacitat dels dos Governs de poder escoltar-se. La democràcia participativa que durant tants anys ens ha acompanyat, donant veu a la ciutadania, dona força a aquest camí de diàleg.

El CEESC proposa un procés de mediació que afavoreixi l’apropament sempre que es realitzi segons els seus principis de confidencialitat, equilibri de poder i sense condicions prèvies per iniciar l’escolta de la narració de l’altre. Per això caldria que aquest procés de mediació comencés amb molta discreció, evitant qualsevol to bel·ligerant. El mediador/a o, en aquest cas segons el complicat context podria ser un grup de mediadors/ores, han de tenir clar i demostrar la seva imparcialitat i neutralitat. No estar implicats en cap dels dos Governs.

El CEESC apostaria per una mediació amb aquestes característiques que propiciï el retorn a la confiança entre els dos Governs i a una entesa que tingui en compte la societat com a principal eix que mereix ser tractada amb respecte i cura. Una mediació que necessitarà el seu temps per ser realment efectiva.

10 d'octubre de 2017