El passat divendres 15 de desembre es va celebrar l’Assemblea Ordinària del CEESC, en què van participar un amic del CEESC, en qualitat d’observador i 56 persones col·legiades. 31 de manera presencial i 25 delegant el seu vot. I.

Durant l'Assemblea es van aprovar:

També es va nomenar els membres del Comitè d'Ètica del CEESC, que queda compost per Jesús Vilar, que serà el coordinador del comité, Araceli Lázaro, Maite Mauricio, Joan Muntané, Rossend Viñes, Joan Dueñas i Ònia Navarro.

El Comitè, que començarà a treballar el proper 2018, ha d’establir criteris de bona praxi i orientacions tècniques que permetin als professionals anticipar-se a potencials situacions de conflicte.

A l’Assemblea també es va decidir seguir treballant per a la creació de la Llei d’Educació Social, necessària per a regularitzar la professió, defensar-la davant situacions d'intrusisme professional i per a què l'Educació Social pugui protegir drets fonamentals de les persones. 

A més d’aquests acords presos, es va informar del procediment del CEESC per acordar adhesions i posicionaments; es va fer un repàs als darrers posicionaments i adhesions formalitzades; i es va debatre sobre la responsabilitat que té el col·legi de posicionar-se davant de les situacions que afecten a les persones que atenem. 

La propera Assemblea Ordinària del CEESC és el 16 de març.