Membres del Comitè

Araceli Lázaro Aparicio. Educadora social i pedagoga. Col·legiada CEESC 34. Ha estat responsable de centres residencials, analista de programes d’infància, secretària de l’Observatori dels Drets de la Infància i professora de la Facultat d’Educació Social Pere Tarrés (URL). Representant del CEESC i coordinadora de l'elaboració del Codi deontològic de 2004 a 2007. Ara jubilada.

Maite Mauricio Jareño. Educadora social. Col·legiada CEESC 104. Actualment és directora de serveis d'atenció domiciliària (SAD) de dos municipis i presidenta del Comitè d'ètica a Suara Cooperativa. En la seva trajectòria professional ha exercit principalment com a educadora social i directora en l'àmbit de la infància i l’adolescència i el sensellarime. Vocal i membre de la Comissió Permanent del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya en representació del CEESC.

Joan Muntané Seuba. Educador social. Col·legiat CEESC 1009. Tresorer de la Junta de Govern del CEESC. És coordinador psicopedagògic de DRECERA. Consultor docent a la Universitat Oberta de Catalunya en el Grau d’Educació Social.

Joan Dueñas Ferrándiz. Educador social. Col·legiat CEESC 6522. Educador social a l’Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Baix Llobregat 1. Representant del CEESC a la Comisión de Ética y Deontología del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.

Ònia Navarro Cano. Pedagoga. Treballadora del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a l’Equip de Gerència.

Jordi Usurriaga Safont. Educador social. Col·legiat CEESC 5869. Director d’un CRAE. Ha desenvolupat la seva tasca com a educador social i com a director en diferents recursos d’infància, violència de gènere, adolescència i amb persones adultes que patien malalties i exclusió social.

Míriem Solsona Pobes. Educadora social, col·legiada 7692. Al llarg dels anys ha anat treballant en diferents àmbits: lleure educatiu, educació no formal, cooperació per al desenvolupament, població nouvinguda i polítiques d’immigració i treball comunitari. Actualment treballa com a mediadora.

Coordinador del Comitè

Jesús Vilar Martín. Mestre i doctor en Pedagogia. Professor titular de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Va participar a la comissió que va redactar el Codi deontològic.