El proper divendres, 16 de març celebrarem l'Assemblea Ordinària del CEESC a la seu social del col·legi a Barcelona (Aragó, 141-143 4a planta), a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona convocatòria.

 

Ordre del dia

1. Temes ordinaris:

1.1    Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 15 de desembre de 2017.
1.2.   Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2017.
1.3.   Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2017.

2. Informacions:

2.1.    20è Aniversari del CEESC.
2.2.    Presentació de la nova Junta del CEESC
2.3.    Activitats dels col·lectius professionals del CEESC.

3. Precs i preguntes.

 

Documentació per a l'Assemblea:

Si no pots venir, delega el teu vot.