Us presentem el Mapa de Projectes socioeducatius en Medi Obert a Catalunya

Aquest mapa vol recollir les diferents experiències existents en aquest àmbit per tal d’aglutinar-les i donar valor a la feina que s’està portant a terme.

Ara s’hi recullen un total de 27 projectes: 16 de la província de Barcelona, 7 de Lleida, 3 de Girona i 1 de Tarragona. Però esperem que sigui un mapa que creixi. Si formes part d'algun projecte en medi obert, el pots afegir a través d’aquest enllaç.

El mapa ha estat elaborat pel Col·lectiu Professional en Medi Obert (o Educació Social de Carrer) del CEESC. El col·lectiu està format per un conjunt d’educadors i educadores de diferents municipis del territori català que participen en projectes, equips o serveis d’aquest àmbit.

En aquests moments, a part de la realització del mapa, els objectius del Col·lectiu són:

  • Desenvolupar una guia metodològica utilitzant com a eines un banc de documents, un magazine mensual i la celebració d’una jornada anual de reflexió  sobre la nostra manera de treballar.
  • Donar suport als diferents espais de trobada, formació i reflexió sobre l’Educació de Carrer o el Medi Obert com, per exemple, les Jornades d'Acompanyament organitzades en col·laboració per diferents entitats, universitat, administracions i professionals.