El CEESC, com a col·legi professional que representa les educadores i els educadors socials de Catalunya, ha intentat ser present en el debat posterior al Sense Ficció “Desemparats. L’abús” però no ha estat possible. Tenint en compte la rellevància d’aquesta figura professional en els contextos de protecció a la infància, estem convençuts que haguéssim pogut aportar certes mirades complementàries i treballs que s’estan duent a terme tant des del propi Col·legi, com des del conjunt del sector, i des de fa molts anys. 

En primer lloc, no volem deixar de constatar el nostre rebuig a qualsevol tipus de mala praxi professional que es pugui donar en la nostra professió i en el sistema en general. El Col·legi assumeix el seu abordatge, denúncia i sanció, si és el cas. 

Però, de la mateixa manera, considerem també que no són generalitzables situacions puntuals i que cal contextualitzar cada cas i situació concreta.

A més, ens preocupa que la mirada del programa sigui l’única que pugui quedar en la retina dels espectadors sobre la tasca dels professionals de l’acció social. 

Però encara ens preocupa més l’imaginari social que pot quedar sobre els infants que en algun moment de la seva vida han estat o segueixen vivint en els recursos residencials.

Les educadores i els educadors socials som un col·lectiu amb un alt grau d’implicació i formació professional i amb una trajectòria històrica al nostre país que ens permet fer la nostra feina amb el rigor i l’exigència necessaris per fer front a les situacions d’alta complexitat amb què ens trobem diàriament. 

Sempre hem treballat, i seguim fent-ho, per aportar a l’administració propostes de millora del sistema de protecció a la infància de Catalunya. Les aportacions fetes al llarg d’aquests anys van en la línia d’una necessària revisió del sistema de protecció a la infància acompanyada d’una priorització de les polítiques públiques vers la infància en general. Aquestes polítiques actives haurien de basar-se en la prevenció com a primer element en entorns com ara l’escolar i l’atenció bàsica, així com en l’àmbit comunitari.

El programa és una oportunitat per posar en debat aquesta qüestió que hauria de ser cabdal per al nostre país i de la qual el CEESC ja fa anys que s’ocupa.

El febrer de 2014 vam denunciar les noves mesures econòmiques que la DGAIA volia imposar als centres, unes mesures que afavorien una desestabilització dels equips educatius. El 2015 vam reclamar a l’administració una major dotació pressupostària i un paper més proactiu en el control sobre els centres, per construir mesures d’eficàcia i eficiència que superessin les restriccions econòmiques com a única via. El febrer del 2017 exigíem diàleg per tal de qüestionar i repensar el sistema de protecció a infants i adolescents. 

Des del CEESC sempre hem reclamat la constitució d’una plataforma el màxim de compartida, amb agents diversos, per tal de construir un futur sistema de protecció en el qual s’actualitzin les noves demandes i tendències socioeducatives. 

 

Junta de Govern
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Barcelona, 28 de maig de 2018