Emmarcat dins del Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya, el 16 de juny de 2015, es va constituir el Comitè Assessor del Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya, del qual el CEESC en forma part.

El Comitè és un òrgan consultiu que neix amb la voluntat d'impulsar i fomentar la mediació de forma col·laborativa entre els diversos agents i institucions implicades.

Entre les funcions del comitè destaca la de proposar accions de divulgació de la mediació i proposar millores en procediments i tècniques de mediació, i informar sobre els codis deontològics i protocols de bones pràctiques en l'àmbit de la mediació. Entre les accions del Pla destaca la voluntat d'impulsar un canvi cultural a favor de la mediació i equilibrar el nombre de conflictes resolt a través de la mediació.

El Comitè Assessor està format per representants dels col·legis professionals, de les associacions representatives d'ens locals i d'altres associacions i per experts amb experiència en el camp de la mediació, i també per representants del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

La Francesca Ferrari representarà al Col·legi en aquest Comitè. 

Notícia a la Sala de Premsa de la Generalitat de Catalunya.