Des del CEESC observem amb preocupació la situació d’exclusió residencial de la ciutat de Barcelona, però en general a tota Catalunya i l’impacte directe que té sobre molts dels veïns i veïnes.

Tenint en compte la gravetat de las situació amb gran nombre de desnonaments diaris i un gran nombre de ciutadans que han de dormir al carrer cada dia de l’any, la situació només és reversible amb polítiques valentes que exigeixen acords importants sense estratègies de partits. Només amb la política de veritat podrem aturar o frenar aquesta situació.

Des de l’educació social constatem diàriament que, per les veïnes i veïns, tenir una casa és totalment necessari i imprescindible per poder desenvolupar-se com a persones. Tenir una llar és necessari i un mínim per garantir una estabilitat personal.

Com a educadores i educadors socials ens amoïna molt la situació de vulneració dels drets dels infants derivada d’aquesta situació de precarietat derivada de la situació d’especulació amb l’habitatge. També ens preocupa la situació d’altres col·lectius com ara algunes persones amb diversitat funcional condemnades a viure amb la única possibilitat institucionalitzada sense possibilitat de decidir sobre sí mateixes en molts aspectes de la seva vida.

Cal que entenguem la situació actual en la vida de les persones i l’impacte que tindrà en un futur haver viscut així: A més dificultat per accedir a una llar digne, més dificultat per desenvolupar-se com a persona. I en termes pràctics, a més dificultats per accedir a l’habitatge, més situacions d’infrahabitatge i sensellarisme a les nostres ciutats.

Les iniciatives que vagin encaminades a millorar l’accés a l’habitatge sempre generaran un impacte positiu en les persones que atenem les educadores i educadors socials, però també en la resta de la ciutadania.

D’aquí que recolzem el Manifest per exigir la recuperació de la Llei catalana contra els desnonaments i els talls de subministraments.

Aquesta Llei va ser impugnada en la part d’habitatge pel PP davant el Tribunal Constitucional el maig de 2016 i està suspesa en aquells articles que fan referència a garantir el dret a l’habitatge. Amb 61 desnonaments diaris i Meses d’emergència col·lapsades amb més de 2.000 sol·licitants mentre que les entitats financeres continuen especulant amb l’habitatge, es fa palesa la urgència de tenir  vigent la Llei 24/2015 en la seva totalitat aquest mateix mes d’octubre.

Demanem recuperar la Llei 24/2015. Només cal voluntat política.

#VolemLa24

Llegiu, compartiu i adheriu-vos al Manifest de suport a la retirada del recurs de la Llei 24/2015