El proper dilluns 29 d’octubre, el Comitè d'Ètica organitza la seva tercera Peixera ètica. En aquesta ocasió volem parlar i debatre a l’entorn de com els diferents models professionals defineixen el model d’intervenció.

Hi ha models tècnics incompatibles amb models ètics?
Cal fer canvis tècnics si volem seguir un determinat model ètic?
Quins reptes suposa l’ètica aplicada a les organitzacions?

El treball socioeducatiu amb persones implica disposar d'un fonament teòric, d'una tècnica per traduir el coneixement en accions i també d'una ètica que orienta el professional sobre les seves responsabilitats. Partint del supòsit que el professional actua amb honestedat (no maleficència), és convenient veure que no hi ha una única construcció ètica possible, sinó que cadascun dels diferents models tècnics d'intervenció pressuposen uns deures morals o uns altres i, a la vegada, que determinades definicions dels deures morals determinen els models tècnics que cal utilitzar.

Això fa que l'ètica i la tècnica es retroalimentin entre elles i que es determinin mútuament, de manera que els principis i valors de referència no es poden pensar al marge dels marcs tècnics de treball, de la mateixa forma que aquests marcs tècnics no poden construir-se al marge dels principis que els professionals han decidit que són la seva referència.

La jornada la volem plantejar a partir de dos eixos de reflexió. D’una banda, ens preguntarem de quina manera els diferents models ètics interpreten els principis de l’acció i, de l’altra, ens plantejarem fins a quin punt un model tècnic determina les possibilitat ètiques de l’organització.

L’acte, que tindrà lloc a l'Espai Calàbria 66 de Barcelona i que se celebrarà en castellà, s’iniciarà amb la presentació a càrrec del moderador, en Jesús Vilar, i de les intervencions de Joan Canimas i Maria Jesús Uriz.

Els ponents donaran resposta a les preguntes formulades més amunt i a d’altres que puguin sorgir, i il·lustraran el debat a través de casos o exemples concrets per tal de fer-ne una reflexió més enllà de la teoria i iniciaran un diàleg que finalitzarà amb la formulació de preguntes al públic.

Després de la pausa cafè s’iniciarà un treball en grups en què el públic assistent intentarà qüestionar-se i donar resposta a les preguntes plantejades pels ponent en la primera part de la jornada.

Programa i formulari d’inscripció. 

Document de tancament de la Peixera Ètica 2018.