Arte Paliativo, o com afrontar les situacions més greus d’una persona a través de la creativitat, L’educació a l’abast de totes, per una escolarització amb igualtat d’oportunitats al Senegal, i Tasta’m, un projecte centrat en els adolescents i joves no acompanyats.

A la sisena convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i Cooperació del CEESC s'hi han presentat 10 projectes, 3 dels quals ’han ubicat en la primera tipologia de propostes que acullen les bases de la convocatòria: la de projectes de cooperació internacional que es porten a terme en països empobrits o projectes nacionals que es porten a terme amb col·lectius empobrits; i 7 s’han ubicat en la segona: la de projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials.

Després que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els criteris marcats en la convocatòria, s’arriba a l’acord de donar el premi a 3 propostes:

  • Per ser el projecte més puntuat i valorat pel conjunt del jurat. Per un costat, la proposta és innovadora, atrevida i està ben estructurada. Està avalada per diverses institucions i entitats i manté un suport amb garanties de continuïtat pel projecte. A través d’un establiment de la proposta adequat, el projecte aborda de manera creativa, segurament, una de les situacions més greus d’una persona (amb una malaltia avançada o al final de vida), acompanyant-la en el seu patiment emocional a través de l’expressió artística; en el seu domicili o a l’hospital. El projecte aporta també noves perspectives per a la professió perquè uneix l’educació social en dos àmbits/nínxols laborals i professionals interessants: l’art i la salut. La seva execució compta amb professionals contrastades i amb un plantejament de treball molt ben definit. Per tant, el jurat conclou que el projecte Arte Paliativo, de l'Associació Arte Paliativo, és mereixedor d’endur-se la quantia de 1.800,00 € de la present convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la segona tipologia de la convocatòria, de projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials.

  • Per ser un projecte que aborda unes necessitats clares de la comunitat i amb la comunitat, aportant valors i ajustada a mida del seu territori. Per ser també un projecte documentat i justificat i que compta amb la complicitat del territori i té perspectiva comunitària. El programa de resultats, accions i indicadors està ben definit i incorpora l’Educació Social en un àmbit -l’escolar-, on últimament s’està lluitant força per tal que la figura, les tasques i el valor afegit s’incorporin de manera natural als equips i al dia a dia de les escoles o centres educatius. Per tant, el jurat conclou que el projecte L’educació a l’abast de totes. Per una escolarització amb igualtat d’oportunitats al Senegal, de la Fundación Babel Punto de Encuentro, és mereixedor d’endur-se la quantia de 1.800,00 € de la present convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la primera tipologia de projectes, de cooperació internacional que es duguin a terme en països empobrits, o projectes nacionals que es duguin a terme amb col·lectius empobrits.

  • I per últim, es vol destacar i valorar una iniciativa necessària i imprescindible en l’actualitat. Centrada en persones que estan en una situació que actualment ens desborda, com son els adolescents i joves no acompanyats, el projecte es troba consolidat, molt ben definit i estructurat i amb garanties de continuïtat. Treballa en xarxa amb altres organitzacions, té experiència i actua sobre una necessitat concreta i "emergència de país", en la qual també s’inclou la part emocional dels adolescents i joves. Per tant, el jurat conclou que el projecte Tasta’m, de la Fundació Servei Solidari, és mereixedor d’endur-se la quantia de 1.000,38 € de la present convocatòria, essent un projecte amb una menció especial a la seva tasca –imprescindible- en el moment actual.

Des del CEESC volem donar les gràcies a totes les entitats, organitzacions i professionals que s’hi han presentat i un reconeixement per l’esforç mostrat en el redactat i la presentació dels projectes. I felicitem a tots els i les responsables dels projectes guanyadors!

També volem agrair la feina feta per part dels membres del jurat de la convocatòria: Laia Grabulosa, Lluís Vila, Fàtima Cevallos, Imma Jiménez i Miquel Rubio.

La resolució del Comité Avaluador o Jurat (pdf).