El desembre de 2018 es va celebrar la primera reunió de la Junta Gestora de la nova Comissió de Professionals Sèniors de l’Associació Intercol·legial, de la que el CEESC en formem part.

La comissió està integrada per representants de les comissions de sèniors dels col·legis professionals de metges, enginyers industrials, economistes, farmacèutics, periodistes i procuradors dels tribunals i actuaris. També està previst que s’hi incorporin properament els col·legis d’arquitectes, advocats, odontòlegs i estomatòlegs i psicòlegs. La comissió resta oberta, a l’espera que en un futur S’hi puguin afegir altres col·legis professionals que ho sol·licitin.

Les principals finalitats d’aquesta nova comissió són promoure l’organització de tot tipus d’activitats professionals, culturals, formatives, lúdiques o esportives adreçades als professionals sèniors dels col·legis membres de l’Associació Intercol·legial i ajudar a la constitució de comissions o grups de professionals sèniors en aquells col·legis interessats que encara no en disposen.

Les activitats més importants que s’han organitzat fins ara són: des de l’any 2012, un concert intercol·legial anual, on participen les formacions musicals (orquestra i corals) dels diferents col·legis i, des de l’any 2015, un cicle de conferències intercol·legial anual on els representants de cada col·legi parlen d’un tema d’interès general a la seu d’un altre col·legi. L’any passat es va organitzar per primera vegada un concurso de pintura i per aquest any s’està preparant un concurs de fotografia (any 2019) intercol·legials.