La Comissió de Dones de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya farem públic avui el Decàleg per l'Equitat de Gènere en l'àmbit dels Col·legis Professionals de Catalunya que reclama "un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional per eliminar qualsevol discriminació de gènere en sintonia amb altres associacions i moviments feministes". 

Per tal d'assolir aquest objectiu, presentem el Decàleg com "la mínima expressió acceptable en la gestió i orientació del món professional" i treballarà perquè els Col·legis s'hi adhereixin i el desenvolupin dins de la seva agenda a través de propostes concretes i operatives.

La declaració es presentarà aquesta tarda a l’acte Dones col·legiades en acció.

La Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial, formada per 43 dones, entenem el document com un full de ruta obert, viu i en construcció per valorar i defensar "l'inestimable aportació de les dones", de manera que esdevingui "motor d'evolució cap a una societat més justa i equitativa". El Decàleg fa referència a aspectes com l'equitat en l'organització, el món laboral, la formació i l'educació; la corresponsabilitat familiar; la no discriminació per raó de gènere; la visibilitat col·legial i professional de les dones; la comunicació; l'actuació davant la violència de gènere; i el compromís professional amb perspectiva de gènere. Inclou un Annex Normatiu elaborat per la Comissió de Dones del Consell de l'Advocacia amb una desena de referències d'àmbit català, estatal i internacional que donen fonament legal a les reivindicacions feministes. 

En l'elaboració de la declaració hi han participat dones de 28 Col·legis diferents*, incloent-hi administradores de finques, advocades, agents comercials, ambientòlogues, arquitectes i arquitectes tècniques, artistes, comunicadores, educadores socials, enginyeres de diferents especialitats, farmacèutiques, filòlogues, fisioterapeutes, graduades socials, infermeres, metgesses, professores, restauradores i treballadores socials. Després de dos anys impulsant diverses iniciatives en clau de gènere dins dels Col·legis Professionals, ara fa un any es va constituir la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial per impulsar canvis dins dels Col·legis i representar-los en altres plataformes i mobilitzacions per l'equitat entre dones i homes. A la Comissió hi són representades un ampli ventall de professions, tant feminitzades com masculinitzades, i la seva transversalitat serà clau a l'hora d'assolir el compromís del centenar de Col·legis que componen La Intercol·legial.

Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la bretxa salarial entre dones i homes és del 23,4%, la qual cosa significa que les dones cobren de mitjana 6.000 euros menys que els homes (27.572 euros/any els homes vs 21.110 euros/any les dones). A més, la taxa d'ocupació és un 8% inferior en les dones, la taxa d'atur un 2% superior i la taxa de parcialitat en el treball (involuntària en un 60% dels casos) triplica la dels homes. L'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la seva banda, concloïa al darrer informe de l'Indicador d'Igualtat de Gènere a Catalunya que "les dones han continuat amb un nivell de formació superior, però això no s'ha traduït en la mateixa mesura en una igualtat en el mercat laboral". 

Podeu comparar aquestes dades amb les de l'educació social. Consulteu Les 5 dades que expliquen la desigualtat de gènere en l’educació social segons l’#InformeES del 2017

 

 * Formen part de la Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona- Lleida | Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona | Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya | Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona | Col·legi d'Arquitectes de Catalunya | Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya | Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya | Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya | Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona | Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya | Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya | Col·legi de Farmacèutics de Barcelona | Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya | Col·legi de Graduats Socials de Barcelona | Col·legi de Logopedes de Catalunya | Col·legi de Pedagogs de Catalunya | Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya | Col·legi de Professionals de l'Esport de Catalunya | Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya | Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya | Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya | Col·legi Oficial d'Infermeres i infermers de Barcelona | Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya | Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya | Consell de Col·legis de Metges de Catalunya | Iltre. Col·legi de l'Advocacia de Barcelona