Del 16 de setembre al 18 d'octubre trobareu al CEESC l'exposició fotogràfica "RESILIENTS: de la dificultat a l’oportunitat", de l'educador social i fotògraf César Marcos.

La resiliència és la capacitat de resistir a les adversitats, de reaccionar positivament davant les dificultats.

"RESILIENTS: de la dificultat a l’oportunitat" és una exposició fotogràfica on les fotografies es presenten acompanyades de textos que les relacionen amb la vida dels protagonistes que hi apareixen. Es tracta d'històries de superació i esperança; una invitació a llegir la nostra vida pròpia i transformar les dificultats en oportunitats.

Al final del recorregut de l'exposició, s'anima els visitants a participar i a compartir experiències.

Relats en primera persona. Una exposició de mirar fora i mirar endins.

Aquesta exposició s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional de l'Educació Social que celebrarem arreu del territori. A la jornada del 2 d'octubre a Barcelona, podreu gaudir del taller Resilients, de la dificultat a l’oportunitat, impartit pel mateix César Marcos en què ens aproparem a la nostra història de resiliència a través de dinàmiques, reflexió i recursos per continuar transformant les dificultats en oportunitats.