Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales manifesta que com a col·lectiu professional tenim el deure de vetllar per ajudar en l’adopció de polítiques socials justes i per tal que s’estableixin serveis i alternatives als recursos socioeconòmics existents, així com per ajudar les persones en la resolució dels seus problemes, actuant sempre en el marc dels drets fonamentals.

Tenim una responsabilitat amb la societat de contribuir a generar una consciència crítica sobre els problemes socials i les seves causes i denunciar-hi les causes socioeconòmiques que generen situacions de desigualtat, marginació i exclusió social. Tenint en compte el context actual, en què els drets humans es veuen afectats i les persones pateixen greus situacions de pobresa, falta de cobertura de necessitats bàsiques, pèrdua o dificultat per accedir a l’habitatge, ens posicionem a favor de la defensa dels drets humans i de la seva reivindicació.

Manifest complet (pdf)