Davant la preocupació sobre la situació professional als centres d'acollida i recursos residencials del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, des del Col·legi, i a iniciativa del Col·lectiu de Protecció a la Infància del CEESC, vam fer el llançament d’una enquesta online oberta a totes i tots els professionals que treballen o havien treballat en aquests espais a Catalunya. L’enquesta, totalment anònima i confidencial, es va obrir el 27 de juny i es va tancar el 15 de setembre del 2019 i van participar-hi 703 persones.

Ara, presentem un informe complet del resultat obtinguts. S’hi plantejaven fins a 48 qüestions repartides en tres eixos clau i descrits en aquest informe: la relació contractual del sector; la funció educativa, i l’estat de la salut de les treballadores i els treballadors d’aquests centres, serveis i recursos. Malgrat aquesta divisió, els resultats i les dades estan interconnectats, s’influeixen els uns als altres. A més, creiem que, en estudis posteriors, es podrien despendre altres qüestions d’interès per a la professió en aquest sector.

Alguns dels resultats més rellevants de l’enquesta:

  • La professional tipus d’aquests centres, serveis i recursos és una dona de 26 a 35 anys que té entre 1 i 3 anys d’experiència laboral en el sistema de protecció. Professionals molt joves, amb poc rodatge laboral. Podem deduir que una de les primeres feines en l’acció o en l’àmbit social en general és en el sector de la protecció a la infància.
  • En la majoria dels contractes no hi ha o no hi ha hagut una tipologia estandarditzada. Estem davant d’un mercat laboral inestable i, en conseqüència, davant d’una situació de pèrdua constant de referents professionals per a infants i adolescents.
  • En tota la tipologia de centres, serveis i recursos on treballen aquestes persones hi ha entre 1 i 5 persones ateses o usuàries més de les assignades al centre.
  • La majoria de places per a infants i adolescents que destina el sistema de protecció són per a centres de primera acollida i centres d’acollida. Cal remarcar que els darrers, normalment per a infants i adolescents no acompanyats, no es troben regulats per la Cartera de Serveis Socials.
  • El 58% dels professionals d’aquest àmbit que ens han respost (actius i no) han estat de baixa en algun moment. El segon motiu més adduït de les baixes –només per sota de la malaltia comuna- és l’estrès, la depressió o l’ansietat.
  • Més de la meitat dels treballadors i treballadores responen que no se’ls ha fet mai cap avaluació de riscos psicosocials.
  • Les cinc primeres raons que fan que ja no treballin en l’àmbit no fan referència a qüestions econòmiques sinó a temes relacionats amb les condicions qualitatives del lloc de treball, tant siguin sobre el desenvolupament, l’ètica o la salut al lloc de feina.

Descarregueu-vos i llegiu l’Informe complet.

L’informe i les XII Jornades d’Infància i Educació Social

L’informe íntegre el vam presentar el divendres 22 de novembre de 2019, en les XII Jornades d’Infància i Educació Social, que es van celebrar al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona.

Aquesta edició de les Jornades va estar dedicada als professionals del sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Amb la finalitat de tractar presencialment i in situ la realitat i el present de la professió en aquest sector, vam voler aprofundir en els tres eixos clau de la professió dins el sector i que són els que vertebren l’Informe: la seva funció educativa, la relació contractual i la pròpia salut de treballadores i treballadors.

Descarregueu-vos i llegiu “Persones que acompanyen persones”, el relat especial de les XII Jornades fet per David Román, educador social i membre del Col·lectiu de Protecció a la Infància.

L’última intencionalitat de l’estudi i les últimes Jornades és posar llum a la realitat que es viu i és viscuda pels professionals del sector de la protecció a la infància i incidir en lluitar, reivindicar, dignificar la professió i canviar aquelles situacions que són millorables i que podrien beneficiar tant al col·lectiu de professionals com als infants, adolescents i joves.

Des del CEESC ja fa temps que treballem per a la millora de la situació dels professionals i del sistema, però encara hi ha molta feina per fer. Aprofitem per destacar la feina feta durant tot el 2019 pel Col·lectiu de Protecció a la Infància i Adolescència del Col·legi perquè aquest informe i les corresponents jornades, no haguessin estat possibles sense la tasca de les i els professionals que en formen part. Si treballes en protecció, uneix-t’hi!