Manifest del Dia Internacional de l'Educació 2020
24 de gener de 2020

Aprenentatge per als pobles, el planeta, la prosperitat i la pau, aquest és el lema escollit enguany per la UNESCO amb motiu de la segona edició del Dia Internacional de l’Educació, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. I avui som aquí per posar el fet educatiu al centre de les coses. Tot sovint es planteja l’educació com la resposta, com la solució, a situacions de tota mena. Per tant, a l’hora de la veritat, també cal posar-la en valor i que tingui els recursos necessaris, que no quedi en paraules buides. I és que en un moment d’emergències diverses  l’educació és un pilar cabdal de la nostra societat, clau per al benestar i per al desenvolupament sostenible.

Cal reafirmar, no només avui, el paper de l’educació com a dret humà fonamental, bé públic i motor de transformació social. Aquesta diada interpel·la agents de tota mena; al cap i a la fi, totes i tots en som part.  Des de la teoria, de fet, s’ha concretat amb la classificació d’educació formal (en l’àmbit escolar i acadèmic), l’educació no formal (amb intencionalitat educativa però fora de l’àmbit escolar) i l’educació informal (allò que fem totes i tots quan no ens n’adonem). Ens mirem l’educació sense mirades restrictives, la vivim al llarg i ample de la vida, de del naixement fins a la mort i en temps i moments diversos. Cal, a més, que ofereixi més i millors oportunitats, que sigui de qualitat, inclusiva, equitativa i ecològica.

Aprenentatge per als pobles, el planeta, la prosperitat i la pau, dèiem, posant en relleu la naturalesa integral de l’educació, els seus objectius humanistes i la seua missió per a la realització dels anhels individuals i col·lectius, posant en valor el talent, la creativitat i la vida en comunitat i en aquest planeta Terra. Tot això, amb l’objectiu de lluitar contra les desigualtats. L’educació és una condició prèvia de la participació política, la inclusió, la promoció i la democràcia. I, en el millor dels casos, l’educació pot catalitzar i consolidar la pau, la reconciliació i el benestar individual i col·lectiu.

Per tot això, ara i aquí, demanem de posar el fet educatiu al centre de la vida.

El CEESC és una de les entitats promotores dels actes de commemoració del Dia de l'Educació 2020 a Lleida.

 
>> Divendres 24.01.2020 - Diari de Nit - Notícies