Des del CEESC volem expressar el nostre suport a les educadores i educadors socials, així com a la resta de professionals del sector d’atenció a les persones, que segueixen en actiu i donant resposta a les necessitats de totes aquelles persones i col·lectius que ho necessiten. Amb tot el nostre reconeixement als professionals de Salut o d’Ensenyament, volem fer visible aquest altre pilar de l’estat del benestar en un moment com l’actual.

S’està parlant poc de la tasca inajornable que estem fent al costat, especialment, dels col·lectius més vulnerables. Moltes i molts de nosaltres gestionem serveis bàsics en el dia a dia de persones, col·lectius i comunitats, ja des de les pròpies administracions públiques com a través d’entitats i organitzacions del sector privat.

Ens posem al costat de les veus que han reclamat al Govern un pla de xoc urgent per assegurar l’atenció a les persones més vulnerables durant la gestió de la crisi.

És per aquest motiu que des del CEESC exigim que es doti els centres residencials d’infància, de persones amb discapacitat, residències geriàtriques, persones sense llar, i tots aquells serveis assistencials i d’urgència que no poden paralitzar la seva tasca educativa, de les següents eines:

  • Un protocol clar i concret, tant a l’hora de prevenir possibles contagis de Covid-19, així com el pertinent protocol de com actuar en cas d’un positiu, ja sigui d’un professional o d’un usuari del servei.
  • La dotació dels elements i mesures de protecció adients per protegir els professionals.
  • La creació d’un mecanisme específic de coordinació de salut per als recursos de serveis socials, atesa l’atenció de grups de persones i nuclis de convivència que van més enllà d’un grup familiar.
  • Una dotació extraordinària per poder fer front a hores extra d’atenció dels diferents professionals, ampliacions d’equips o substitucions necessàries.
  • Un control exhaustiu per part de l’administració, per tal d’evitar possibles acomiadaments o d’altres irregularitats laborals, aprofitant l’actual situació de crisi sanitària.

Així mateix, demanem que els equips d'atenció a les persones tinguin clar a qui adreçar-se per poder tenir informació sobre les mesures de precaució que han de tenir tant ells com les persones ateses.

Aquestes exigències responen a la preocupació que si no s’estableixen mesures d’aquest tipus, el nostre sistema social també pot col·lapsar, suposant un fort impacte en col·lectius d’alta vulnerabilitat.

No podem seguir exigint als educadors i les educadores socials una major càrrega en les seves responsabilitats. És hora que l’administració faci un pas endavant per vetllar pel sector social i els seus professionals.

A l’espera i reclamant aquestes mesures, volem reiterar que des del CEESC ens mantenim al costat dels professionals per acompanyar i assessorar especialment en allò extraordinari que la situació que estem vivint pugui suposar.

 

Barcelona, 16 de març de 2020