El comunicat demana reformular les mesures preses perquè, al costat dels criteris de caràcter epidemiològic, s'atenguin adequadament les necessitats de la infància i l'adolescència, apel·lant a la responsabilitat de pares, mares, cuidadors i cuidadores, així com als/les professionals de l'àmbit socioeducatiu, entre d'altres, per utilitzar l'espai públic amb la major seguretat possible per a les persones i proposa establir:

  • Espais alternatius d'esplai per a les sortides dels nens i nenes.
  • Inclusió de mesures per a la població adolescent (de 14 a 18 anys).
  • L'àmbit territorial i poblacional.
  • Mesures específiques per a centres de protecció de menors, centres d'execució de mesures judicials d'internament (en règim tancat, semitancat, obert i caps de setmana).
  • Mesures individualitzades per a la infància i l'adolescència amb suport i seguiment dels Serveis Socials d'Atenció Primària, Comunitaris, de Base i Serveis Socials Especialitzats.

Comunicat complet (pdf)