Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya l'any 2014.

L’any 2014, amb la mirada posada en els 25 anys de la creació de la Diplomatura d’Educació Social i els 20 anys de la creació del CEESC, vam creure que era un bon moment per parar i reflexionar sobre com ha evolucionat la nostra professió en aquests anys i veure on es trobava.

Per aquesta raó vam voler elaborar l'’Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya, fruit de la voluntat de la Junta de Govern del CEESC d’actualitzar la lectura de la realitat de la professió a Catalunya. Per elaborar l'Informe 2014 es va demanar col·laboració a les universitats que ofereixen els estudis d’educació social, a diferents entitats i també als professionals de l’educació social que, a través d’un qüestionari, ens van donar a conèixer la seva situació professional.