Núm. 12. Educació Social i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Les noves fronteres de la inclusió
Data de publicació: Octubre 2008

La voluntat d’aquest dotzè número de Quaderns és fer un primer acostament des d’angles diversos a algunes experiències que ens ajudin a crear un discurs propi de l’educació social en relació amb l’ús de les tecnologies, i que n’estimulin la incorporació en tots els àmbits. 

Un altre dels nostres objectius és fer camí per assolir, com a col·lectiu, la idea d’empoderament que faci possible estendre un ús crític i responsable de la tecnologia per tal que pugui esdevenir, per a la nostra comunitat, una experiència transformadora i alliberadora, en línia amb els objectius de l’educació social.

Amb aquests Quaderns pretenem, doncs, iniciar un procés de reflexió al voltant d’una temàtica que sovint veiem allunyada de la nostra pràctica educativa diària.

Per fer-ho comptarem amb les reflexions d’experts o persones que fa temps que treballen amb tecnologies i educació social al voltant del concepte de societat del coneixement i els nous conceptes que genera, i procurarem donar una visió transversal de l’ús educatiu fent recerca d’experiències amb TIC en els diferents àmbits de treball.

Consulta'l online

 

SUMARI

 • Presentació. Iolanda Maurici
 • Pedagogia i tecnologia de l’esperança. L’educació social i les noves formes tecnològiques d’acompanyament. Jordi Planella i Oscar Martínez
 • Educació social i tecnologies de la informació i la comunicació: impactes i reptes. Reflexions d’un educador TIC. Juan A. Pérez
 • El treball multimèdia i comunitari de Ravalnet. Aida Sánchez de Serdio Martín
 • Poden ser les TIC un element de construcció comunitària? Reflexions entorn de la informàtica en l’acció social. Guillermo Rojo i Xavier Capdevila
 • La participació ciutadana des dels mitjans digitals: mites i realitats. David Casacuberta
 • Usos i reptes de les TIC a les organitzacions socials. Jaume Albaigès
 • Sobre l’addicció a Internet i al telèfon mòbil. Xavier Carbonell, Marta Beranuy, Carla Graner, Montserrat Castellana i Úrsula Oberst
 • Dinamitzador del projecte Òmnia: nou perfil professional. Sonia Castro i Maite Parés
 • L’ús de les TIC com a eina educativa i terapèutica en el context penitenciari. El projecte Òmnia a les presons catalanes. Maria Bobes i Aida Garcia
 • Reflexió i praxi de models d’aplicació de les TIC des de Nacions Unides en la cooperació internacional. Alexandra Haglund Petitbó
 • Joves fotògrafs: una altra manera de comunicar-se. Pep Rius Juanola
 • Reptes de les TIC amb gent gran i gent gran amb dependència. Xavier Lorente i Guerrero
 • EspaiPC. Les noves tecnologies aplicades al món de la paràlisi cerebral. Esther Jolonch
 • Les TIC a l’educació social. Entorns de treball i exemples d’ús. Dr. Pere Marquès

Il·lustracions: Daniel Thomàs