Núm. 11. Educació Social i Inserció Sociolaboral. Reptes i propostes per a la inclusió
Data de publicació: Abril 2008

L’educació social es renova i s’actualitza en la mesura que s’interroga sobre les noves condicions d’accés social a la ciutadania. Una mostra d’això és el present número de Quaderns d’Educació Social dedicat a la inserció laboral.

El lloc que el treball ocupa en les nostres societats s’ha anat transformant i és per això que l’educació social, progressivament, s’ha aproximant a les noves problemàtiques que això planteja, i ho ha fet reflexionant sobre les seves possibilitats, proposant programes i estratègies d’actuació, elaborant metodologies o revisant els efectes de les seves pràctiques.

Amb el títol “Educació social i inserció laboral. Reptes i propostes per a la inclusió” us presentem un document imprescindible per entendre què s’està fent a Catalunya en el camp de la inserció laboral. La riquesa en els temes abordats dóna compte de l’amplitud i el rigor amb què s’està treballant. Però es tracta també d’una proposta original ja que situa el discurs educatiu en l’eix de les reflexions sobre la inserció laboral. Aporta matisos per pensar quins seran els nous horitzons del treball educatiu per a la inserció laboral. Reptes i propostes per a un futur immediat.

Consulta'l online

 

SUMARI

 • Presentació. Xavier Orteu
 • L’educador social en els processos d’inserció sociolaboral. Llums i ombres derivades de la reflexió de la pràctica personal. José Miguel Jiménez
 • Afrontar el futur o fugir-ne? Begonya Gasch
 • Reflexions sobre una proposta integral de l’itinerari d’inserció. Elisenda Xifré
 • El projecte professional amb una mirada de gènere. Marta Colomé
 • Itineraris d’inserció laboral: una proposta de promoció social. Elisa Thomas i Marta Venceslao
 • Projecte Situa’t, un recurs per a la integració sociolaboral de drogodependents al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Javier Joan Ibor i Susana Jornalé
 • Població gitana i aturats de llarga durada: el procés d’inserció com a procés de construcció d’una nova identitat. Mertixell Vegué
 • La inserció laboral de les persones immigrants. Jordi Ferrer
 • Reflexió des de la pràctica socioeducativa en l’àmbit de la inserció sociolaboral amb població gitana. Lluís Vila
 • Una experiència d’inserció laboral de persones amb trastorns de salut mental. Lluís Pérez, Sandra Martín i Sergi Raventós
 • La vida és com una capsa de bombons. Mercè Garcia i Carolina Colomer

Il·lustracions: Armand