Núm. 10. Ètica i Educació Social. La passió d'un repte
Data de publicació: Octubre 2007

Després de 10 anys de Col·legi, i ja tancat el cercle de reconeixement institucional amb l’aprovació del Consell General de Col·legis Professionals d’Educadores i Educadors Socials, s’obren sense dubte noves portes, però també nous reptes per a la professió.

El fet de passar del coneixement social al reconeixement efectiu porta implícit un valor afegit, segurament vinculat a la qualitat de l’exercici professional, a COM fem el que diem que fem. Potser ha arribat el moment de l’ètica i la deontologia.

Aquest número de Quaderns d’Educació Social pretén oferir un conjunt de reflexions conceptuals i experiències ètiques i deontològiques que ens haurien d’ajudar a incrementar el compromís individual en l’exercici ètic, així com la promoció de les bones pràctiques. Paral·lelament, vol reafirmar el compromís col·legial de continuar invertint esforços en la Comissió deontològica del CEESC.

Cal recordar que el terme ètica deriva del vocable “costum”. Potser per això se la defineix amb freqüència com la doctrina dels costums. La lectura d’aquest número de Quaderns pot ser, sense cap dubte, l’inici d’un bon costum.

Consulta'l online

 

SUMARI

  • Presentació. Araceli Lázaro
  • L'establiment de principis morals en l’exercici professional de l’educador social. Mª del Mar Galceran
  • Apunts per a una ètica de la complexitat. Joan Canimas
  • L’ètica en la pràctica quotidiana de l’exercici professional. Jesús Vilar
  • L’observatori d’ètica aplicada a la intervenció social. Carles Cruz
  • Comitè d’ètica assistencial en centres de recursos per a la gent gran: Una experiència viable feta realitat. Xavier Cardona i Salvador Vilar
  • Els reptes de l’ètica aplicada en la intervenció social. Joan Canimas, Xavier Cardona, Teia Fàbrega, Amadeu Mora, Bru Pellissa i Salvador Vilar
  • Reflexions a l’entorn de l’elaboració d’un codi ètic. Jordi Foix
  • Reflexions sobre la resolució de dilemes a la pràctica professional en Educació Social. Montse Payà
  • Codi deontològic de l'educador i l'educadora social. Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES)

Il·lustracions: Jordi Sales