Núm. 5. Educació Social i Persones amb discapacitat. Un canvi en l'actitud envers la diferència
Data de publicació: Març 2005

Els Quaderns d’Educació Social aposten per fer un recorregut per tots els àmbits on intervenen les educadores i els educadors. A partir de les diferents tasques, volem donar a conèixer maneres, models i experiències de treballs diferents i, basant-nos en elles, analitzar i reflexionar sobre la pluralitat d’espais d’intervenció de l’educador social.

En aquest número de Quaderns hem volgut incorporar les experiències de les educadores i els educadors amb persones amb discapacitat desenvolupades bàsicament en els espais d’atenció A centres ocupacionals i de treball, oci i espais de vida quotidiana; àmbits en què la intervenció de l’educador social juga un paper molt rellevant.

Hi volem plantejar els canvis de perspectiva que a poc a poc s’han anat introduint en l’atenció de les persones amb discapacitat, constatant la plena vigència del concepte de normalització, i defensant la figura de l’educador com un acompanyant qualificat de les persones.

Únicament a través d’un canvi en l’actitud i el comportament social envers la diferència, podem preveure amb un cert optimisme, un futur més just i solidari.

Consulta'l online

 

SUMARI

 • Presentació. Núria Isanda
 • Els educadors i les educadores socials en el camp de les discapacitats. Funcions i tasques. Crescencia Pastor
 • Una pinzellada de la discapacitat a Catalunya. Mercè Collet i Carles Riera
 • Un model d'atenció comunitària a persones amb greus discapacitats psíquiques. Efrèn Carbonell
 • Treballem de manera globalitzada. Diego Gallardo i Maria Torres
 • Escolaritat compartida, una eina per a la integració. Blanca Maldonado
 • Projecte Espai Vital: cap a la construcció d'una societat per a totes. Maria Josep Valls
 • El treball amb suport i la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Algunes aportacions a partir de la recerca. Maria Pallisera
 • Utopies, realitats, fidelitats i resistències (La cooperativa L'Olivera o com aprendre a viure la integració social des del món rural durant 30 anys). Cooperativa L'Olivera
 • Busquem pis a Ciutat Vella. Imma Bertrán
 • "Tu ets tu i jo sóc jo, i tots som diferents". Carme Blanch i Marisa Feliu
 • El servei de suport a la pròpia llar, perspectives inicials d'una nova modalitat de servei de suport a la persona. Josep Ruf
 • Vida autònoma des d'una perspectiva biopsicosocial. Gema Saura
 • Cap a un nou model en la pràctica de l'esport adaptat (esport adaptat i integració). Albert Lisbona
 • Experiència d'oci i temps de lleure en persones afectades de paràlisi cerebral. Àngels Estupinyà, Trinidad Rubiales i Manel Maigi
 • El servei de menjadors en un lloc d'aprenentatge real. Anna Farré
 • Grups d'autogestors. Eloi Villalta