Tipus de subscripció:

  • Subscripció a Quaderns: Desitjo subscriure’m a la revista Quaderns d’Educació Social al preu de 10€ per número (revista anual). Cada any rebré la revista a l’adreça que indico a continuació. Les subscripcions es renovaran de manera automàtica a no ser que s'especifiqui el contrari. El CEESC es compromet a informar de qualsevol canvi en les condicions de subscripció.
  • Exemplars solts: Desitjo rebre números antics per un preu de 2,25€, en concepte de despeses d'enviament; i els dos últims números publicats, a 10€ (Q24) i 7€ (Q23), més despeses d'enviament (2,25 € per exemplar).

Les dades personals facilitades s’inclouran en els fitxers informatitzats del CEESC, exclusivament per a les finalitats pròpies de la present comunicació telemàtica.

Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, cal dirigir-se al CEESC per escrit a l’adreça, Aragó, 141-143 4a. planta (08015 Barcelona), indicant clarament en l'assumpte: Tractament de dades.”

  Refresh Captcha