Ètica de les professions

Càpsula: Setena conferència del IX Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors 2022-2023: Ètica de les professions

Data: 7 de març de 2023

Loc: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Format híbrid.

Ponents:

  • Jesús Vilar Martín, director acadèmic de grau i professor de l'Escola Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

  • Araceli Lázaro, educadora i pedagoga. Coordinadora de l'elaboració del Codi deontològic de l'educador i l'educadora social. Membre del Comitè d'Ètica del CEESC.

  • Joan Dueñas, educador social. Representant del CEESC a la Comisión de Ética y Deontología del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Membre del Comitè d'Ètica del CEESC.

Condueix l'activitat:

  • Francesca Ferrari, educadora social i mediadora. Membre de la Comissió Intercol·legial de Sèniors.

Relatoria: Laura Moreno, estudiant de pràctiques d'Educació Social del CEESC.

 

Les professions són un clar exemple d'activitat que ofereixen un servei a la societat. Les professions tenen una finalitat, però aquesta finalitat està sempre guiada per valors.

Així, ser un bon o bona professional és aconseguir que la persona a qui ens adrecem se senti ben atesa. Això supera la dimensió estrictament tècnica d'aplicació d'uns coneixements i requereix necessàriament incorporar una dimensió que posi l'èmfasi en la voluntat de fer el bé. El deure de fer el bé ens situa plenament en la dimensió ètica. Això és especialment rellevant en les professions d'atenció a les persones que estan en un moment de fragilitat o de vulnerabilitat. El bon tracte no és només aplicar bons protocols i normes justes, sinó en assolir que la persona se senti compresa i cuidada.

Des d'aquesta perspectiva, els elements ètics com el deure, la cura, la comprensió i el bon tracte esdevenen els elements estructuradors de l'activitat professional.

 

>> Descarregueu-vos la relatoria.

>> Vídeo de la Conferència.

>> Comitè d'Ètica del CEESC.

 

 

Amb el suport de:

 

>>Consulteu l'apartat de la web amb totes les reflexions del Comitè d'Ètica.